Вести

Nov 22, 2018

Радионица о конзервацији архивске грађе

         Дана 23. новембра 2018. године у Међуопштинском историјском архиву у Чачку одржана је радионица „Превентивна конзервацијa архивске грађе и регистратурског материјала“ у организацији Друштва конзерватора Србије. Радионицу је подржало Министарство културе и информисања РС. У раду радионице је учествовало 31 архивистa (од тога четворо из чачанског Архива) из 10 архива: Ниша, Крагујевца, Новог Пазара, Краљева, Ужица, Прокупља, Лесковца, Пирота, Врања и из Чачка. Радионица се састојала из предавања интерактивног типа која су праћена PowerPoint презентацијама и практичних вежби након сваког предавања, које су имала за циљ да учесницима помогну у разумевању обрађених тема и припреме их за практичну примену стеченог знања.

         Архивска грађа у депоу проводи највећи део свог времена због чега је посебно важно да услови чувања грађе у депоу буду одговарајући, како не би дошло до оштећења, пропадања и губитка овог веома битног културног наслеђа. О грађи у архивима брину стручњаци, архивски радници, који су свесни њеног значаја и потребе за заштитом. Међутим, архивска грађа први део свог постојања (од настанка до предаје архиву) проводи у установама, институцијама, предузећима (једном речју, у регистратурама), у којима често не постоји развијена свест о значају архивске грађе и потреби за њеном заштитом. Из тог разлога улога архивиста у служби заштите архивске грађе ван архива је веома велика и одговорна, јер од њиховог знања и умећа да то знање пренесу, умногоме зависи стање грађе у регистратурама (да ли је грађа у добром стању, да ли је оштећена, употребљива или је потпуно уништена), а самим тим зависи да ли ће и у каквом стању та грађа доћи у архив. Због немарног понашања регистратура могућ је чак потпун губитак дела грађе чија је вредност за државу и појединце непроцењива.

        Предавачи су били: Вера Филиповић, архивски саветник (Архив Србије), Снежана Петров, виши конзерватор (Архив Србије), Ана Митић, конзерватор (Архив Србије), Светлана Перовић Ивовић, конзерватор саветник (Архив Југославије), Вишња Николић, конзерватор (Архив Војводине) и Десимир Тановић, конзерватор-рестауратор виши стручни сарадник, Лиценца за израду процене ризика (Републички завод за заштиту споменика културе). У предавањима је обрађена целокупна превентивна конзервација која је веома широка област, а акценат је стављен на заштиту грађе у депоу, затим на заштиту током коришћења и излагања и на заштиту у ванредним ситуацијама. Циљ радионице је био едукација и обнова знања из области превентивне конзервације (заштите) архивске грађе и регистратурског материјала. Радионица је била намењена свим архивским радницима, а превасходно архивистима у депоу и у служби за заштиту архивске грађе ван архива.

 

Програм радионице:

Регистрација учесника (9:30-10:00)

Вера Филиповић, архивски саветник, Значај превентивне заштите у архивима у Републици Србији (10:00-10:30)

Снежана Петров, виши конзерватор, Превентивна конзервација – основни принципи – предавања и вежбе(10:30-11:30)

Пауза – послужење (11:30-12:00)

Ана Митић, конзерватор, Карактеристике депоа и смештај архивске грађе – предавања и вежбе(12:00-13:00)

Светлана Перовић Ивовић, конзерватор саветник, Заштита архивске грађе током коришћења и излагања – предавања и вежбе(13:00-14:00)

Пауза – послужење (14:00-14:30)

Вишња Николић, конзерватор, Оштећења, конзервација и рестаурација грађе – последице непримењивања мера превентивне конзервације – предавања и вежбе(14:30-15:30)

Десимир Тановић, конзерватор-рестауратор виши стручни сарадник, План заштите и спасавања културних добара у условима ризика – предавања и вежбе(15:30-16:30)

Дискусија (16:30-17:00)

 

ФОТОГРАФИЈЕ С РАДИОНИЦЕ