Вести

Aug 6, 2019

Саветовање Архивистичког друштва Србије

У Архиву у Чачку ће се од 9. до 11. октобра 2019. одржати саветовање Архивистичког друштва Србије. 

Позив

Информација о резервацијама

Више иформација на:  

http://www.arhivistickodrustvosrbije.org.rs/index.php/143-p-ziv-rhiv-ri-iz-r-gis-r-ur-z-uc-shc-n-s-v-v-nju-ds

http://www.arhivistickodrustvosrbije.org.rs/index.php/144-b-v-sh-nj-u-v-zi-s-r-z-rv-ci-s-sh-u-c-c-u-z-s-v-v-nj-ds