Вести

Mar 5, 2020

Cастанак Подружнице Архивистичког друштва Србије

У петак 13. марта  2020. године, са почетком у 11 сати одржаће се XXVIII састанак Подружнице Архивистичког друштва Србије (за архиве у Јагодини, Крагујевцу, Крушевцу, Краљеву, Новом Пазару, Ужицу и Чачку) у Међуопштинском историјском  архиву Чачак, Господар Јованова 2.

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 

  1. Усвајање Записника са XXVII састанка Подружнице одржане у Ужицу
  2. Дискусија о Закону о архвској грађи и архивској делатности
  3. Питање валоризације фондова социјалистичког периода
  4. Најава  Саветовања АДС у Нишу октобра 2020.

 

Распоред рада:

- од 10 до  11 - скуп учесника и послужење у Архиву

- од 11 до  13 и 30  - састанак Подружнице

- од 14 до  15  –  посета Римским термама у Чачку