Вести

Dec 20, 2012

Предавање у Архиву

Ученици Економске школе из Чачка у посети Архиву, 19.12.2012.
У оквиру службе која се бави културно – просветном делатношћу Историјског архива у Чачку, значајно место заузимају предавања, како уже стручна из архивске делатности, тако и из историјске науке.
Одељење IV-6 Економске школе, чији је разредни старешина Александра Вучковић, са професором економске групе предмета, Никшом Плазинићем, присуствовали су предавању у Архиву. Зоран Маринковић, виши архивски помоћник прве врсте, одржао им је час из канцеларијског пословања а Зоран Милошевић, мајстор фотографије (AFIAP) из познавања техничке заштите докумената - микрофилмовања и дигитализације архивске грађе. Договорена је даља сарадња у оквиру одржавања професионалне праксе у Архиву.
Фотографије са предавања можете погледати овде.