Вести

Aug 14, 2015

Учешће на научном скупу у Краљеву

Горан Давидовић, историчар и виши архивист Међуопштинског историјског архива у Чачку, учествоваће на научном скупу у Краљеву под називом "Краљево - Ранковићево - Краљевo (Од Првог светског рата до савремених догађаја)."

Тема Давидовићевог излагања биће "Формирање органа унутрашњих послова у Жичком срезу и борбе са остацима ЈВуО крајем 1944. и током 1945. године."