Фондови и збирке

У току свог шездесетпетогодишњег рада Међуопштински историјски архив прикупио је, заштитио и средио огромну количину докумената са подручја општина Чачак, Горњи Милановац и Лучани. Установа располаже са 423 архивских фондова и са 32 лична и породична фонда и 20 збирки.
Листу архивске грађе од изузетног значаја донело је Извршно веће Скупштине СР Србије 1979. на основу које је више фондова Архива у Чачку проглашено је за културно добро од изузетног значаја:
 • Начелство округа рудничког – Горњи Милановац, 1839-1916; 3 кутије
 • Начелство округа чачанског - Чачак, 1839 – 1915; 24 кутије и 3 књиге
 • Начелство округа рудничког – Чачак 1890 – 1902; 3 кутије
 • Народни одбор округа чачанског 1944 -1947, 56 кутија и 54 књиге
 • Горњомилановачки првостепени суд 1841 – 1915; 1 кутија
 • Окружни суд Чачак 1834-1918; 1 кутија
 • Обједињени фонд еснафа- Чачак 1838 – 1910, 1 кутија и 21 књига
 • Збирка матичних књига рођених, венчаних и умрлих од 1837 до краја XIX века са територије Чачка, Горњег Милановца и Лучана
 • Омладинске радне бригаде 1946 – 1970; 10 кутија
Скупштина Србије је 1998. проширила Листу архивске грађе од изузетног значаја, међу њима су следећи фондови Чачанског архива:
 • Окружни суд Чачак 1945 – 1954; 6 кутија и 1 књига
 • Градско поглаварство –Чачак -1941-1944, 18 кутија и 29 књига
 • Народни одбор среза таковског 1945 ( делови фонда који се односи на пријаву и процену ратне штете); 35 кутија
 • Народни одбор среза драгачевског 1945 ( делови фонда који се односе на пријаву и процену ратне штете); 21 кутија и 3 књиге
 • Народни одбор среза љубићко – трнавског 1953-1956 (део фонда који се односи на пољопривредни земљишни фонд ) 1 кутија и 2 књиге.