Функције и службе

ЗАПОСЛЕНИ И СЛУЖБЕ МЕЂУОПШТИНСКОГ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА

 

Директор:

Лела Павловић, архивски саветник

Спољна служба:

Миломирка Аџић, архивски саветник

Депо:

Зоран Маринковић, виши архивски помоћник прве врсте

Саво Ковачевић, манипулант

Сређивање и обрада архивске грађе:

Зорица Матијевић, архивски саветник

Горан Давидовић, виши архивист

мр Оливера Милосављевић, виши архивист

Марија Крњајић, архивист

Никола Баковић, архивист

Мирослав Пурић, дипломирани историчар

Фототека:

Зоран Милошевић, мајстор фотографије

Библиотека:

Јелена Каличанин, виши архивски помоћник

Информисање и коришћење архивске грађе:

Јасминка Кнежевић, архивски помоћник

Душица Ружичић, архивски помоћник

Рачуноводство:

Снежана Лазовић, економски техничар

Помоћни радници:

Радосава Плавшић

Гордана Драгићевић