Галерија

Galerija

Припремање и организовање разних изложби омогућава Архиву у Чачку најшире поље рада. Непосредни контакт, визуелни ефекат и доживљај који публици пружа оригинални докуменат може задовољити жељу са упознавањем средине у којој је настао, односно живота у прошлости. Архивске изложбе омогућавају да што више људи, што шири слојеви становништва, схвати вредност културне заоставштине, да их користи, да научи да поштује културно благо нашег народа, као и оне који га чувају.
Архив у Чачку је до сада организовао, било самостално или у сарадњи са сродним институцијама, преко 50 изложби.
Самосталне изложбе углавном организује у свом простору, Галерији Архива.
Ефекат изложби је снажнији када су припремљени у заједници са музејом, уметничком галеријом и библиотеком у Чачку, јер предмети материјалне културе, уметнички предмети, нумизматички примерци и сл. омогућују, уз архивске документе, свестрану обраду теме и повећавају атрактивност.