Дешавања у Архиву

Комеморација посвећена Радошу Маџаревићу

Nov 7, 2013

У уторак 5. новембра 2013. године преминуо је Радош Ж. Маџаревић, архивски саветник у пензији из Чачка. Рођен је 11. маја 1947. у Јанчићима. Основну школу учио је у Цагањама, Катрићима и Прањанима, Средњу економску у Чачку, а Факултет политичких наука завршио у Београду.
Од 1974. године радио је у Међуопштинском историјском архиву Чачак као архивист, виши архивист и архивски саветник. Од 1986. до 1990. руководио је радом ове установе.
Објавио је више стручних и информативних радова марљивим истраживањем архивске грађе у више архисвких установа.
Овјавио је монографије Основна школа Иво Андрић у Прањанима 1858 – 1998, за коју је добио награду фонда “Ђурђе Јеленић”, Основна школа у Рошцима 1906 – 2006. и Први грађани Чачка 1839 – 1914. Приредио је за штампу Записнике ђачке дружине Рајић и Записнике са седница Општинског одбора општине Чачак 1918 – 1921. Коаутор је споменице Чачански крај у НОБ 1941 – 1945/Пали борци и жртве.
Остаће упамћен као велики познавалац порекла породица овог краја и признати сарадник истраживача прошлости чачанског краја.
Комеморација ће се одржати у петак, 8. новембра 2013. у просторијама Међуопштинског историјског архива Чачак у 10 сати, а опело у Пријевору у 12 сати.
Колектив Међуопштинског историјског архива у Чачку