Дешавања у Архиву

„Најбољa регистратурa“ за 2020. годину

Mar 5, 2020

Историјским архивима у Републици Србији

Запосленима на пословима заштите архивске грађе ван архива

У оквиру Међународног архивистичког саветовања одржавог у октобру 2019. године у Чачку по први пут је организована додела признања „Најбоља регистратура“ у циљу подстицања бриге за архивску грађу код стваралаца. Та одлука је наишла на опште одобравање како наших регистратура, тако и архивских посленика, те и ове године у оквиру Међународног архивистичког саветовања које ће се одржати у Нишу у периоду од 7. до 9. октобра 2020. године, изабраћемо и прогласити „Најбољу регистратуру“ за 2020. годину.

Критеријум за избор је целокупан однос и посвећеност ствараоца очувању архивске грађе и документарног материјала: уређеност канцеларијског пословања, постојање Правилника о канцеларијском пословању, постојање Листе категорија са роковима чувања, доследна примена истих, уређеност депоа, одговорност запослених у Архиви, сређеност и комплетност архивске грађе и документарног материјала, сарадња са надлежним архивом, као и други параметри који су од значаја по процени предлагача.

У том смислу, позивамо Вас да са подручја Ваше територијалне надлежности доставите по један предлог са образложењем по свим овим параметрима и са фотографијама које илуструју бригу о архивској грађи и документарном материјалу тог ствараоца. Пријаве слати до 01. јула 2020. године.

Комисија коју ће одредити Извршни одбор АДС ће до 15. септембра 2020. године обићи регистратуре које буду ушле у ужи избор и до 1. октобра 2020. године донети одлуку о овогодишњој „Најбољој регистратури“ и о томе обавестити надлежни архив и регистратуру добитника.

На самом Саветовању представнику најбоље регистратуре биће уручено признање Архивистичког друштва Србије „Најбоља регистратура“.

Ова иницијатива је покренута у циљу подстицања превентивне заштите код стваралаца, признања за рад регистратура и појединаца у њима на очувању архивске грађе и самим тим признања надлежном архиву и запосленима у службама заштите на терену за свој предани рад у том домену архивске службе.

За Архивистичко друштво Србије
Лела Павловић, председник