Дешавања у Архиву

Обавештење поводом најављених поплава

Mar 10, 2016

ПОВОДОМ ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ КОЈА ЈЕ ЗАДЕСИЛА ГРАД ЧАЧАК, ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ И ЛУЧАНИ ПОЗИВАМО СВЕ КОЈИМА ЈЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА УГРОЖЕНА У ПОПЛАВНОМ ТАЛАСУ ДА СЕ ОБРАТЕ ЧАЧАНСКОМ АРХИВУ.

ПО НАЈАВАМА МЕТЕРЕОЛОГА СЛЕДИ ЈОШ ЈЕДАН ПОПЛАВНИ ТАЛАС У ПЕТАК 11. МАРТА 2016. ШТО ОБАВЕЗУЈЕ СВА ПРАВНА ЛИЦА  (ОПШТИНЕ, ПРЕДУЗЕЋА, УСТАНОВЕ, ШКОЛЕ, СПОРТСКА ДРУШТВА И ДР) КОЈА СЕ НАЛАЗЕ У ОПАСНОСТИ,  ДА НА ВРЕМЕ ИЗМЕСТЕ АРХИВСКУ ГРАЂУ И ДОКУМЕНТАРНИ МАТЕРИЈАЛ. НЕОПХОДНО ЈЕ ДА НА ПРВОМ МЕСТУ ЗАШТИТИТЕ ДОКУМЕНТА КОЈА СУ ОД ТРАЈНОГ ЗНАЧАЈА И ДОКУМЕНТА ОД ВИТАЛНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ КОЈА НЕКАД НИСУ НУЖНО ПРЕДВИЂЕНА ЗА ТРАЈНО ЧУВАЊЕ КОЈА

А).    УТЕМЕЉУЈУ ПРАВНИ СИСТЕМ ОРГАНИЗАЦИЈЕ (ДОКУМЕНТА О ОСНИВАЊУ, РЕГИСТРАЦИЈИ ФИРМЕ – УСТАНОВЕ, СТАТУТ, ПРАВНА АКТА, ЗАПИСНИЦИ ОРГАНА УПРАВЉАЊА, ИЗВЕШТАЈИ О ПОСЛОВАЊУ)

Б) ЧУВАЈУ ПРАВА ОРГАНИЗАЦИЈЕ, ВЛАСНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ И КОРИСНИКА УСЛУГА/ ПРОИЗВОДА (ВЛАСНИШТВО НАД ОБЈЕКТОМ, КУПОПРОДАЈНИ УГОВОРИ ПЛАЦА И ОБЈЕКТА, ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ И ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ, ДОСИЈЕА ЗАПОСЛЕНИХ, ДОСИЈЕА КОРИСНИКА)  

В)      ФИНАНСИЈСКУ ОРГАНИЗАЦИЈУ- АКТИВНУ И ПАСИВНУ ( ЗАВРШНИ РАЧУНИ, ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ, ПОПИСИ ФИНАНСИЈСКЕ И НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ, АНАЛИТИКУ, КАРТОНИ ЛИЧНИХ ДОХОДАКА, ПЛАТНИ СПИСКОВИ И М4 ОБРАСЦИ)

Г)    ДОКУМЕНТАЦИЈУ  ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, ШТО ОМОГУЋАВА ИЗВРШЕЊЕ ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ И ДР.ЗАДАТАКА ( У ОВА ДОКУМЕНТАЦИЈУ СПАДАЈУ И ДОКУМЕНТА КОЈА НИСУ ЗА ТРАЈНО ЧУВАЊЕ АЛИ СУ НЕОПХОДНА У ПРОЦЕСУ РАДА – ОД ВИТАЛНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ)

 ЗА БЛИЖА ОБАВЕШТЕЊА И СВА ПИТАЊА ОБРАТИТЕ СЕ НА ТЕЛЕФОНЕ МЕЂУОПШТИНСКОГ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ЧАЧАК 032/ 342-860 И 032/ 222-729.