Дешавања у Архиву

Посета и контрола рада архива Чачак

Mar 20, 2014

Архивски саветник, начелник Матичне службе Архива Србије Вера Филиповић, заједно са колегама Вукадином Шљукићем и Гораном Студинцом извршила је контролу рада Архива у Чачку 18. марта 2014. Кроз разговор и савете колега из матичног архива, извршен је преглед свих служби, од заштите архивске грађе и регистратурског материјала ван Архива, депоа, техничке заштите и фотолабораторије, сређивања, издавање архивске грађе и разних уверења корисницима, рада библиотеке до културно-просветне, пропагадне и издавачке делатности, о чему ћемо добити Извештај Матичне службе Архива Србије.