Дешавања у Архиву

Програм научног скупа “Српска револуција и обнова државности Србије”

Mar 30, 2015

ПРОГРАМ НАУЧНОГ СКУПА

СРПСКА РЕВОЛУЦИЈА И ОБНОВА ДРЖАВНОСТИ СРБИЈЕ.

ДВЕСТА ГОДИНА ОД  ДРУГОГ СРПСКОГ УСТАНКА

с тематском конкретизацијом

Историјски институт из Београда и Међуопштински историјски архив у Чачку намеравају да поводом двестагодишњице Другог српског устанка организују научну конференцију посвећену Српској револуцији. Иако је Српска револуција једна од најбоље проучених области српске прошлости, с обзиром на то да су публиковани бројни радови у којима су обухваћени политички, економски, социолошки, дипломатски, просветни и други аспекти преображаја српског друштва и државе у прве три деценије 19. века, и даље постоје бројна неразјашњена питања који траже научне одговоре. Једно од њих је обнова и обликовање државности Србије на почетку 19. века, односно аутономност и аутентичност Српске револуције, утицај међународних околности на државни развој Србије, циљеви националне политике и механизми њеног спровођења.

Двестагодишњица Другог српског устанка идеална је прилика за отварање нових, неистражених тема, али исто тако и прилика за преиспитивање уврежених ставова и оцена о карактеру Српске револуције. Намера организатора је да на научној конференцији обезбеди оквир за сусрет стручањака различитих области и омогући  плодну научну дискусију о свим важнијим аспектима Српске револуције.

Планирана је једнодневна конференција у којој ће учешће узети историчари, историчари књижевности, историчари уметности и етнолози из Србије, Босне и Херцеговине, Црне Горе и Русије. Конференција ће се одржати у Чачку 7. јуна 2015. године – на годишњицу знаменитог боја на Љубићу.

Званични језик скупа биће српски. Научни радови, на скупу презентовани у изводу, биће штампани у тематском зборнику радова у обиму до два ауторска табака у издању Историјског института из Београда. Тиме би научна и академска заједница Србије дала свој допринос обележавању  овог значајног јубилеја из прошлости Србије.

Уређивачки одбор скупа: 

Др Срђан Рудић, директор Историјског института Београд

Лела Павловић, архивски саветник, директор МИАЧ

Др Љубодраг П. Ристић, Балканолошки институт САНУ

Др Жарко Лековић, Историјски институт Црне Горе, Подгорица

Др Ђорђе Ђурић, Филозофски факултет, Нови Сад

Др Михаил Белов, Университет им. Н.И. Лобачевского (Нижний Новгород),Русија

Др Радомир Ј. Поповић, Историјски институт Београд.