Дешавања у Архиву

Промоција 28. броја “Изворника”

Apr 22, 2014

Издавачка делатност Установе започела је 1965. објављивањем књиге Црно на бело. Од тада до данас Архив је објавио 125 наслова. Током претходне 2013. из штампе су изашле две књиге у едицији Памћеници: “Писма пријатеља Стевану Крену с крај 19 и почетком 20 века” Марије Бокарев, “Велики председник мале вароши – повест о Веселину Миликићу” Радована М. Маринковића и Младомира Тодоровића и “Водич Архива – џепно издање” на 88 страна (пописи преузетих фондова и свих измена које су се десиле од 2003. када је објављена монографија Архива, до данас). Као један од издавача, заједно са Филозофским факултетима у Београду, Бања Луци и Источном Сарајеву, штампан је дванаести број „Старог српског архива“ у склопу пројекта Српска држава и друштво у изворима средњег века, одговорни уредници професори Андрија Веселиновић и Раде Михаљчић.
Први број часописа „Изворник“, који објављује изворну архивску грађу, публикован је 1984.Чланови прве редакције: др Јарослав Дашић (председник), Радојко Николић, Милутин Јаковљевић, Радош Маџаревић и Витомир Василић, који је и данас члан редакције. Данас, после 28 објављених свески „Изворника“, 61 сарадник је приређивао архивску грађу не само из чачанског, већ и других архива (приватних збирки и фондова). Укупно је објављено 324 рада, који се односе на догађаје и личности чачанског, милановачког и драгачевског краја.
У приказивању 28. броја часописа Изворник помогли су гости који у својим истраживањима свакодневно користе архивску грађу, др Милан Кољанин, научни сарадник Института са савремену историју у Београду и др Љубодраг П. Ристић, научни сарадник Балканолошког института САНУ.
У 28. броју годишњака Изворник публиковано је 13 радова:
 1. Пореске главе у Горачићима и Губеревцима 1839, приредио Радован М. Маринковић;
 2. Извештај о прегледу школа у Срезу љубићком на крају школске 1905/1906, приредио Радош Ж. Маџаревић;
 3. Од првог приказивања филма у Чачку до оснивања “Чачак-филма”, приредила Лела Павловић;
 4. Спискови последње одбране младића Општине каонске 1912, 1913 и 1914, приредио Зоран Маринковић;
 5. Белешке и писма Радомира К. Цвијовића из Драча 1912. и 1913, приредила Миломирка Аџић;
 6. Опис ратних операција у Овчарско-кабларској клисури 1914, приредила Милица Баковић;
 7. Изабрана преписка Војка Чвркића 1935 – 1939, приредио Никола Баковић;
 8. Записници школског одбора Основне школе у Зеокама, приредила Ковиљка Летић;
 9. 1941 – Први топови и први артиљерци, приредила Зорица Матијевић;
 10. Месечни извештаји органа унутрашњих послова о стању у Чачанском округу, јун – октобар 1945, приредио Горан Давидовић;
 11. Споменар команданта Чачанске бригаде „Ратко Митровић“ Миодрага Обреновића са омладинске пруге „Брчко – Бановићи“, приредила Марија Крњајић;
 12. Извештај о извршеном прегледу у Среском народном одбору у Ивањици и партијској организацији Среза драгачевског јуна 1948, приредио Александар Савић;
 13. Још неколико докумената о Државној школи за дечје неговатељице у Чачку 1948 – 1951, приредио Мирослав Пурић
 14. Незаборавник – IN MEMORIAM Радошу Ж. Маџаревићу (11.5.1947-5.11.2013), архивском саветнику, дугогодишњем члану колектива Архива у Чачку.

У припреми је 29. број часописа Изворник, а до краја године ће бити објављен и јубиларни 30. број који ће бити посвећен Великом рату – чиме започињемо реализацију нашег пројекта Век страдања и пописивање свих настрадалих у ратовима од 1912 до 1999. на територији коју покрива Архив у Чачку.

Беседа др Љубодрага П. Ристића о новом броју “Изворника”.

Беседа др Милана Кољанина о “Изворнику”.