Дешавања у Архиву

Промоција 29. и 30. броја часопоса “Изворник”

Jul 10, 2015

У просторијама Међуопштинског историјског архива у Чачку 16. јула 2015. у 13 часова одржано је представљање нових двају бројева годишњака Архива, часописа Изворник. На промоцији су говорили: др Радмили Радић, научни саветник Института за новију историју Србије, др Љубодраг П. Ристић виши научни сарадник Балканолошког института САНУ, који је као председник редакције  часописа  извршио крајњу рецензију објављених радова. Професор књижевности чачанске Гимназије, Слободан Николић водио  је  промоцију.

Часопис Изворник  почео је да излази  1984. године као треће гласило установа културе у Чачку. Први је био Зборник Народног музеја (1969), други Градац Дома културе (1974). Основна замисао прве редакције Изворника, о чему сведочи и сам назив, у саставу: доктор економских наука проф. Јарослав Дашић, редовни професор на Техничком факултету у Чачку (председник), проф. књижевности и психолог Радојко Николић, директор Архива историчар Милутин Јаковљевић и архивисти: Витомир Василић и Радош Ж. Маџаревић, била је да се у њему изричито објављује оригинална, до тада необјављена архивска грађа. Овакав концепт задржао се до данас, некада се одступало од наведеног правила, у случају када се радило о документима која су објављена пре више од седам деценија, у неком гласилу, које није доступно ширем кругу читалаца, јер то је време   после ког  заборав „односи“ догађај или личност из сећања нације. Први уредник Изворника и оснивач био је Милутин Јаковљевић, директор установе, највише је на месту уредника била Зорица Матијевић, архивски саветник, која је умногоме утицала на  континуирани излазак часописа пуних осамнаест година. Садашњи чланови редакције часописа Изворник су: Витомир Василић, архивски саветник у пензији један од чланова прве редакције; председник редакције др историјских наука Љубодраг П. Ристић, Зорица Матијевић, архивски саветник, др Илија Поповић, др Светислав Љ Марковић, архивски саветник Вера Филиповић (Архив Србије) и виши архивист Горан Давидовић,. Секретар редакције  је Зоран Маринковић.   

У Србији се објављивањем архивске грађе бави  четири специјализована часописа: Споменик, издање Српске академије наука и уметности и Мешовита грађа, издање Историјског института Србије; Стари српски архив који издају Философски факултети у Београду и Бања Луци, заједно са чачанским архивом. Часопис редовно излази од 2002. године, а до сада је објављено 13 бројева. Тридесет бројева часописа Изворник, тачније 28 свезака, јер су штампана два двоброја: 16–17/2001. и 24 – 25/2009. окупио је шездесет и три сарадника који су приредили  три стотине четрдесет и седам радова. Вреди поменути и неколико података за статистику: Радош Ж. Маџаревић приредио је 32 рада; Радован М. Маринковић – 28 ауторских и пет коауторских; Зоран Маринковић је објавио 26 прилога. Од сарадника ван установе највише, осам радова у Изворнику објавио јеРадивоје Бојовић, музејски саветник Народног музеја у Чачку. Штампан је исти број часописа у штампаријама: Литопапир (од првог до једанаестог) и у Графици Јуреш (од тринаестог до двадесет трећег). Промену визуелног идентитета часописа осмислио је академски графичара Зоран Јуреш, у 20. броју. Први, други, трећи, девети и једанаести су бројеви часописа који су већ сада постали раритети. Библиографије радова објављене су у десетом, двадесетом и тридесетом броју и на сајту Архива www.arhivcacak.org.rs. Штампарија Мајсторовић штампала јепоследња два броја часописа, 29. и 30. број.

Садржај 29 –ог броја: 

 • Лела Павловић, Тапија на воденицу у Атеници Сали бега Лознице из 1834;
 • Радован М. Маринковић, Тевтер пореских глава у Гучи 1839;
 • Радивоје Бојовић, Белешка Томе Живановића о римском натпису са Јелице (са римског жртвеника); 
 • Мр Оливера Милосављевић, Полицијски извештаји Начелства округа чачанског за 1850;
 • Зорана Бојовић, Попис становништва села Јездине и Придворице из 1863;
 • Борисав Челиковић, Извештај Ф. Хофмана и Љ. Клерића о испитивању Рудника из 1874;
 • Миломирка Аџић, Писма упућена Радомиру К. Цвијовићу на фронт августа 1914;
 • Др Светислав Љ. Марковић, Виша основна школа у Ивањици 1920-1923;
 • Зоран Маринковић, Горачићка земљорадничка кредитна задруга – регистрација 1921.и списак чланова;
 • Др Александар В. Савић, Годишњи извештај Среског комитета КПС Ивањица за 1947;
 • Никола Баковић, Документи о организовању прослава Нове године у чачанском крају 1948. и 1949;
 • Мирослав Пурић, Двогодишња администритавна школа у Чачку 1949-1951;
 • Горан Давидовић, „Грешник у мантији“. Случај свештеника Тихомира Величковића;  
 • Др Илија В Поповић, др Светислав Љ. Марковић, Међународна сарадња чачанских аматера организованих у културно-уметничка друштва.

 

Садржај 30. броја (специјал посвећен стогодишњици избијања Великог рата)

 • Лела Павловић, Документ као сећање на прошлост;
 • Данијела Давидовић, Распоред војних обвезника општине заблаћке за 1914. годину;
 • Горан Давидовић, Општина заблаћка у ратној 1914.;
 • Зорана Бојовић, Белешке о санитетским возовима Одбора за дочек рањеника у Чачку 1914. године;
 • Радивоје Бојовић, Предлози за одликовање резервних официра Х Пешадијског пука I позива за заслуге 1914. године;
 • Никола Баковић, Одељак из Српског дневника Рода Роде о посети Чачку и Овчарско-кабларској клисури 1915.;
 • Мр Оливера Милосављевић, Наредбе окупационе среске власти у Гучи упућене каонској општини од 1916. до 1918.;
 • Миломирка Аџић, Одликовања Радомира К. Цвијовића од 1912. до 1918.;
 • Мирослав Пурић, Ратна штета на зградама основних школа у рудничком округу у Првом светском рату;
 • Даница Оташевић, Сећања Радоја М. Јанковића на војводу Живојина Мишића;
 • Зоран Маринковић, Списак обвезника прошлих кроз албанију из општине атеничке;
 • Др Александар В. Савић, Картон личних и службених података генерала Ђорђа Р. Аранђеловића;
 • Зоран Маринковић, Библиографија Изворника (21-30. број)

 

ФОТОГРАФИЈЕ С ПРОМОЦИЈЕ