Дешавања у Архиву

Промоција књиге “Горски цареви”

Dec 13, 2016

У оквиру обележавања Дана града Чачка, у библиотеци Међуопштинског  историјског архива Чачак, одржана је промоција пете књиге едиције Памћеници, аутора мр Оливере Милосављевић, Горски цареви. Хајдучија у Чачанском и Рудничком округу у другој половини 19.века. Рецензију је потписао професор др Радош Љушић, под чијим менторством је  на Филозофском факултету у Београду, Оливера Милосављевић одбранила истоимени магистарски рад 2009.

Оливера Милосављевић рођена је у Ужицу 1973, основу и средњу школу завршила је у родном граду, студије историје завршила је на Филозофском факуллтету у Београду 2000, а од 2001. запослена је у Међуопштинском историјском архиву Чачак, на пословима сређивања и обраде архивске грађе. Члан је Редакције Водича кроз архивску грђу Србије од 2009. а највише стручно звање архивског саветника стекла је 2016. Објавила је више сртручних радова у часописима Изворник, Зборнику Народног музеја у Чачку, ужичкој Баштини.

О књизи су говорили аутор и др Александра Вулетић, научни сарадник Историјског института у Београду. Тематски и хронолошки приказала је књигу по поглављима од Узрока хајдучије, Јатаковања, Државних мера против хајдучије, Закона којим се Кнежевина (Краљевина од 1882) Србија борила против хајдучије. Занимљива поглавља су свакако и Хајдучија под маском политичке борбе, Жене и деца у свету хајдука, Хајдучка побожност.  Јасно је направљена разлика између хајдучије у турско време, Првог и Другог устанка међу којима су најпознатији хајдуци и војводе из устаничких дана Карађорђе Петровић, Станоје Главаш, Хајдук Вељко, од хајучије друге половине 19. века међу којима су најпознатији били Милан Бркић, Војко Тимотијаевић и Илија Павловић против којих је вођен један од најпознатији хајдучких процеса 1895.у Чачанском округу.

Издавач је Међуопштински историјски архив,  аутор Оливера Милосављевић, рецензент проф. др Радош Љушић, лектор професор Слободан Николић, књига је штампана у 300 примерака на 390 страна, штампана је у штампарији Светлост из Чачка.  

ФОТОГРАФИЈЕ СА ПРОМОЦИЈЕ