Дешавања у Архиву

Протокол о сарадњи Архива Републике Српске и Архива Чачак

Nov 26, 2014

25. новембра 2014. у Међуопштинском историјском архиву Чачак потписан је први међународни Протокол о сарадњи са Архивом Републике Српске. У присуству градоначелника Града Чачка, господина мр Војислава Илића, помоћника градоначелника господина Александра Дачића, директора архива: Југославије -Миладина Милошевића, Ужица – Весне Прљевић, Краљева – Милоша Тодоровића, Новог Пазара – Зорана Поповића, Крагујевца- Предрага Илића , Крушевца – Ненада Соколовића, и представника седме силе, директори Архива Републике Српске, Душан Поповић и Међуопштинског историјског архива у Чачку Лела Павловић, узимајући у обзир заједнички научни, стручни и свеукупни друштвени интерес српског народа, закључили су Протокол о сарадњи, на недређено време.
Као први вид сарадње два архива је изложба ЖељезницеКраљевине Југославије 1918-1941, Архива Републике Српске, мр Бојана Стојнића и Верице Стошић, архивских саветника, који су аутори изложбе и каталога. Повод настанка ове изложбе је обележавање 140 година од изградње прве железничке пруге у Републици Српској. Грађење Оријенталне жељезнице или познатије као „Цариградска магистрала“ на релацији Цариград – Беч, преко Босне, румелије и Солуна, грађена је из два правца : Солун – Косовска Митровица и Добрљин – Бањалука. Прва деоница, пруга Добрљин-Бањалука у дужини од 100 км пуштена је у употребу 24.децембра 1872. У Републици Србији је прошло тачно 130 година од изградње прве железничке пруге на релацији Београд-Ниш, која је пуштена у рад 1884, а што се Чачана тиче, они су први воз дочекали марта месеца 1911. у време кад је ова варош имала непуних шест хиљада житеља.То је била пруга Сталаћ – Крушевац – Краљево – Чачак- Ужице – Мокра Гора која је завршена 1912, пред Балкански рат, и по одобрењу Аустроугарске, без обзира на Царински рат који је трајао и анексиону кризу која је уздрмала још више суседске односе са Краљевином Србијом, прикључена је војно стратешки значајној прузи Сарајево – Вардиште.
О изложби је говорио један од аутора архивски саветник, магистар Бојан Стојнић, а скуп је поздравио директор Архива Републике Српске, који је уједно и помоћник министра просвјете и културе, господин Душан Поповић. Изложбу је отворио градоначелник Града Чачка , мр Војислав Илић.
Сарадња са младим музичарима ученицима Гимназије и њиховим професором Мирјаном Јаневски настављена је и на овој изложби. Они су гласом и звуком оплеменили читав амбијент изводећи две најпопуларније песме између два светска рата Тамо далеко и Јесење лишће.
 
 
ТЕКСТ ПРОТОКОЛА
Узимајући у обзир заједнички научни и стручни интерес, увјерени да успостављање односа сталне сарадње и размјене представља изазов и обогаћује професионалне активности у области архивистике,
Позивајући се на члан 6. Закона о култури Републике Србије (Службени гласник РС 72/2009) који, зарад остваривања општег интереса у култури, подстиче међународну културну сарадњу,
Увјерени да је унапређење међународне сарадње у области архивистике један од темељних елемената за осигурање адекватне заштите архивске грађе као културног добра,
Позивајући се на Међународни етички кодекс архивиста, усвојен од Међународног архивског савјета на његовом засједању у Пекингу од 6. септембра 1996. године,
Позивајући се на закључке ДЛМ Форума у Тулузу, из новембра 2008. године, а у вези са промоцијом интердисциплинарне сарадње на пољу електронских записа и архивског менаџмента,
 
АРХИВ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
и
МЕЂУОПШТИНСКИ ИСТОРИЈСКИ АРХИВ У ЧАЧКУ
 
закључују
 
ПРОТОКОЛ О САРАДЊИ
 
Протокол о сарадњи има за циљ провођење заједничких тежњи на унапређењу сарадње на пољу архивске науке и струке, успостављање и унапређење сарадње између страна потписница, струковних организација и архивиста.
Стране потписнице су сагласне да овај протокол обухвата, али није ограничен само на питања:
ü заштите архивске грађе,
ü омогућавање приступа архивској грађи у складу са правилима коришћења архивске грађе сваке од страна потписница,
ü размјене стручних искустава и стручњака,
ü размјене репродукција и копија архивске грађе,
ü размјене публикација,
ü заједничких научноистраживачких и других пројеката у издавачкој, изложбеној и другим сродним дјелатностима,
ü заједничких пројеката образовања и обуке,
ü студијских састанака између чланова страна потписница,
ü учешћа архивиста на научним скуповима које организује једна од страна потписница.
Свака од страна потписница ће својим годишњим програмима и плановима рада конкретизовати видове и обим сарадње у наредној календарској години и о томе благовремено обавјештавати другу страну потписницу.
Овај протокол закључује се на неодређено вријеме.
Свака од страна потписница задржава право да преиспита провођење овог протокола, као и да у вези с тим од друге стране затражи нову процјену како би се осигурало да се циљеви протокола реализују на обострано задовољство.
О овом протоколу стране потписнице обавијестиће одговарајуће државне органе који врше надзор над њиховим радом.
Протокол ступа на снагу даном потписивања.
Протокол се закључује у шест једнакоправних примјерака, од којих по три за сваку од страна потписница.
 
 
У Чачку, 25. новембра 2014. године