Дешавања у Архиву

Семинар за архиваре 2013.

Feb 21, 2013

У просторијама Међуопштинског историјског архива у Чачку одржан је у уторак 19.2.2013. по трећи пут Семинар за архиваре.Присуствовало је деветнаест полазника из: општинске управе, просвете, јавних предузећа и фирми са територије града Чачка и општина: Горњи Милановац и Лучани.
До 1948. године на територији Србије биле су само две установе: Архив Србије и Архив у Новом Саду које су биле задужене за евидентирање и чување архивске грађе.
Организована заштита архивске грађе на подручју ове установе почиње 22. априла 1948. године, када је основано Архивско средиште у Чачку. Територијална надлежност установе у оснивању простирала се на срезове : љубићко – трнавски, драгачевски, жички, таковски, љишки, моравички и студенички. Први руководилац установе је била Маргита Радовић, професор и први директор Женске чачанске гимназије. Она је била први и једини запослени са канцеларијом у згради Чачанске гимназије, помоћ јој је стизала од архивских повереника, који су већином били просветни радници и слали јој извештаје са терена: где се налази старија архивске грађе, код кога се чува и који су припоритети у преузимању материјала.
То је био зачетак Службе заштите архивске грађе и регистатурског материјала ван архива, која се брине о евидентирању, давању адекватне помоћи у вођењу архивског пословања, заштити и после 30 година, преузимању архивске грађе за трајно чување.То је прва архивска служба са којом се сусрећу архивари и секретари у регистратурама, коју води архивиски саветник Миломирка Аџић. Њено предавање било је о начини сарадње Архива и регистратура преко Спољне службе, уз давање стручног упутства о правилном вођењу архивског пословања.
Друго предавање на Семинару за архиваре било је из канцеларијског пословање – да се подсете терминологије, начина вођења приспелих докумената кроз службе, до оног тренутка када документа треба преузети у архивски депо, друге стручне служба Архива, о којој је говорио Зоран Маринковић, виши архивски помоћник прве врсте.
О техничкој заштити докумената, дигитализацији архивске грађе – говорио је шеф Службе техничке заштите Архива – Зоран Милошевић, мајстор фотографије и носилац највишег европског звања у области фотографије(AFIAP)
У току 65- година ппостојања послове заштите архивске грађе вршило је 40 стручно оспособљених радника. Сада Архив у Чачку има 15 запослених радника, од тога четворо са звањем архивског саветника, два виша архивиста, (од којх један магистар историје), једног архивисту, једног вишег архивског помоћника прве врсте, једног вишег архивског помоћника, једног мајстора фотографије за микрофилмовање грађе, два архивска помоћника, једног економског техничара и два помоћна радника.
За свој допринос у развоју архивистике, Архив у Чачку је добио највише признање из те области, награду “Даница Гавриловић “, 1988. године. За своју издавачку делатност два пута је добијао награду из фонда Ђурђа Јеленића, за издавачки подхват године у области архивистике и историје. Наша Установа је 2004. године из Фонда Александра Арнаутовића добила највишу награду „Златна архива“, за целокупан рад из области архивистике и издавачке делатности.