Дешавања у Архиву

Две нове публикације штампане у 2021

Feb 3, 2022

Архив је издавач Две нове  публикације штампане у 2021 :  зборник радова са одржаног научног скупа Србија 1918: ослобођење домовине, повратак ратника, живот у новој држави и књига проф. др Добривоја Т. Јовановића, Мојих 97. Успомене и сећања

Srbija 1918

Симпозијум  Србија 1918: ослобођење домовине, повратак ратника, живот у новој држави је одржан и Зборник приређен уз подршку и у сарадњи са Центром за историју Југославије и савремену националну историју Филозофског факултета у Београду и Институтом за студије културе и сећања (Inštitut za kulturne i spominske študije) из Љубљане.

Широк је дијапазон тема  радова који су уврштени у овај Зборник: од свеобухватних оцена краја рата и уједињења, послератног развоја демократије и друштва, војних питања, преко неких аспеката међународних околности, учешћа и улоге појединих значајних личности, медицинске помоћи из иностранства, до одраза рата у послератној књижевности и појединих питања културе сећања. Тако су, у мултидисциплинарним сагледавањима, сабрана виђења и тумачења преко двадесет научника и истраживача. Нажалост, у Зборник нису уврштени сви најављени радови јер неки инострани и домаћи учесници, због различитих разлога и околности, нису дали своје прилоге. Ипак, кашњење у објављивању не умањује домете приложених радова(из предговора уредника издања Љубодрага П. Ристића)

Mojih 97 uspomene i sećanja

Професор др Добривоје Т. Јовановић  (рођен је у Бељини код Чачка 1923) књигу Мојих 97. Успомене и сећања, припремао је скоро пуну деценију. Зато је рецензент књиге, књижевник Коста Димитријевић још 2014. написао своје виђење дела : …Својим непосредно исказаним успоменама, посвећеним фрагментима верног приказа завичаја и осталих занимљивих, вредних читаочеве пажње описаних доживљаја , писац како истиче , имао је жељу „да потомству остави запис о свом животу“, другим речима да отргне од таме заборава све што је битно везано за његов развој , сазревање и успех.. Други рецензент,  књижевник Радован Маринковић, забележио је : Добривоје Т. Јовановић потписује аутобиграфско дело, које – и по обиму и по дометима има све одлике узорне монографије : родословне , историографске, философске и научне. Писано са научном акрибијом, ау неким сегментима песнички надахнуто и узвишено…