Фондови и збирке

У току седамдесетогодишњег радa Међуопштински историјски архив прикупио је, заштитио и средио огромну количину докумената са подручја општина Чачак, Горњи Милановац и Лучани. Установа располаже са 561 архивским фондом од којих је 36 личних и породичних фондова и 14 збирки.

Листу архивске грађе од изузетног значаја донело је Извршно веће Скупштине СР Србије 1979. и Скупштина Србије 1998. на основу које су фондови Архива у Чачку проглашени за културно добро од изузетног значаја :

 • Начелство Округа рудничког –Горњи Милновац (1839-1922); 1839-1916. три кутије
 • Начелство Округа рудничког – Чачак (1890-1902) три кутије
 • Начелство Округа чачанског-Чачак (1839-1922) 1839-1915; 24 кутије и три књиге
 • Народни одбор Округа чачанског – Чачак (1944-1947); 56 кутија и 54 књиге
 • Месни народноослободилачки одбор Вујетинци – Вујетинци (1944-1946)
 • Месни нароодноослободилачки Лис –Лис (1945-1946);
 • Месни нароодноослободилачки одбор Премећа –Премећа (1945-1951)
 • Месни народноослободилачки одбор Придворица -Придворица ( );
 • Месни народноослободилачки одбор Соколићи – Соколићи (1944-1946),
 • Горњомилановачки првостепени суд Горњи Милановац (1824-1930); 1841-1915: једна кутија
 • Окружни суд у Чачку (1823-1941); 1834-1918: једна кутија
 • Окружни суд у Чачку (1941-1944);
 • Окружни суд у Чачку (1944 – );
 • Обједињени фонд еснафа –Чачак (1838-1910); једна кутија 21 књига
 • Удружење занатлија за Срез драгачевски – Гуча (1911-1950);
 • Занатско удружење за варош Чачак и срез трнавски (1911-1950);
 • Збирка докумената НОП-а и социјалистичке револуције( ) ;
 • Збирка црквених матичних књига ( 1837- );
 • Збирка ратних дневника из Првог светског рата;
 • Збирка ратних дневника из Другог светског рата;
 • Омладинске радне бригаде Чачак (1945 – 1989), 1946-1970: десет кутија

Скупштина Србије је 1998. проширила Листу архивске грађе од изузетног значаја, међу њима су следећи фондови Чачанског архива:

 • Окружни суд Чачак 1945 – 1954; 6 кутија и 1 књига
 • Градско поглаварство –Чачак -1941-1944, 18 кутија и 29 књига
 • Народни одбор среза таковског 1945 ( делови фонда који се односи на пријаву и процену ратне штете); 35 кутија
 • Народни одбор среза драгачевског 1945 ( делови фонда који се односе на пријаву и процену ратне штете); 21 кутија и 3 књиге
 • Народни одбор среза љубићко – трнавског 1953-1956 (део фонда који се односи на пољопривредни земљишни фонд ) 1 кутија и 2 књиге.