Културно-просветна делатност

Архивски документ, по свом облику, тексту који садржи, по елементима који га чине извором информација и сведоком историјских процеса, чине да је он не само незаобилазно средство за научне и друге потребе, већ и веома погодан за разне облике културно-просветне делатоности.

Огромна је снага којом оригинални архивски документ, а уз то на савремен начин презентиран, делује на његовог посматрача. Разноврсни су облици рада који нам омогућују да средство користимо. То су архивске изложбе и предавања, проучавање завичајне историје, сарадња са школама, библиотекама, музејима, галеријама, средствима јавног информисања, туристичким и другим организацијама.

Архив у Чачку има једну од најбоље организованих културно-просветних служби у архивској мрежи Србије, јер не само да врши презентацију грађе преко изложби, занимљивих предавања, промоција, научних скупова, објављивања грађе у часопису Изворник, већ се упушта у праве истраживачке и студиозне подухвате о чему сведочи велики број документарних телевизијских емисија, као и велики број издања Архива.

Поред вишеструке користи и значаја за најширу јавност, културно-просветна делатност доприноси афирмацији самих архива, њиховом угледу и признању као значајних културних и научних установа.

Као у ретко ком архиву у Србији, у Историјском архиву у Чачку заступљене су изложбе фотографије, својеврсног облика културно-просветне делатности. Ове изложбе везане су за име Зорана Милошевића, мајстора фотографије.

Овом делатношћу се баве: Зорица Матијевић, Лела Павловић, Миломирка Аџић, Горан Давидовић, Оливера Милосављевић, Зоран Маринковић, Јелена Каличанин, и Зоран Милошевић.