Библиографија изворника по имену аутора

(Бројеви у загради – број Изворника: опсег страна рада)

  Библиографију приредио: Зоран Маринковић

Библиографију допунио: Никола Баковић 

ANONIM (Милутин Јаковљевић)

Три деценије Међуопштинског историјског архива (2: 5-9)

 

ANONIM (Радован М. Маринковић)

Незаборавник – преминули сарадници наше установе – Драгољуб-Драган Суботић (27: 261-262)

 

АNONIM (Радош Ж. Маџаревић)

In memoriam – Милутин Јаковљевић (7: 223-225)

 

ANONIM (Лела Павловић)

In memoriam – Радош Ж. Маџаревић (28: 257)

 

АЏИЋ, МИЛОМИРКА

Женска подружина и Женска занатска школа (10: 77-80)

Документа о припремама за подизање дечјег одмаралишта „Здрављак“ (11: 150-155)

Неколико докумената о раду чачанског Црвеног крста у првим деценијама XX века (12: 63-68)

Изградња Дома стараца у Чачку (13: 97-102)

Документа о градњи Учитељског дома у Чачку (14: 89-94)

Спискови ратника у архиви Радомира К. Цвијовића (15: 47-55)

Белешке о породици Цвијовић (16-17: 141-149)

Документа Дљинске земљорадничке кредитне задруге (1922-1928) (18: 65-73)

Документа о зајму за изградњу основне школе у Заблаћу (19: 37-42)

Документа из фонда Аристида Јовановића (20: 67-76)

Неколико докумената из архиве Милице Молеровић Максимовић (21: 65-78)

Чачански кредитни завод (1901-1943) (22: 53-73)

Дневник Исидора Драмлића (6. април – 26. април 1941) (23: 137-158)

Дневник Исидора Драмлића 27. април 1941 – 25. мај 1941) (24-25: 99-119)

Политичко ангажовање Радомира Цвијовића (26: 129-135)

Избори за народне посланике 1903. године у општини Заблаће (27: 49-58)

Белешке и писма Радомира К. Цвијовића из Драча 1912. и 1913. године (28: 61-69)

Писма упућена Радомиру К. Цвијовићу на фронт августа 1914. (29: 99-110)

Одликовања Радомира К. Цвијовића од 1912. до 1918. године (30: 217-227)

 

БАКОВИЋ, МИЛИЦА

Опис ратних операција у Овчарско–кабларској клисури 1914. (28: 71-76)

 

БАКОВИЋ, НИКОЛА

Изабрана преписка Војка Чвркића 1935 – 1939. (28: 77-98)

Документа о организовању прослава Нове године у чачанском крају 1948. и 1949. године (29: 179-201)

Одељак из ‘Српског дневника’ Роде Роде о посети Чачку и Овчарско–кабларској клисури 1915. године (30: 155-181)

 

БОЈОВИЋ, ЗОРАНА

Аутобиографија апотекара Аристида Јовановића (26: 219-224)

Оцене ученика Чачанске гимназије за школску 1891/92. годину (27: 39-48)

Попис становништва села Јездине и Придворице из 1863. године (28: 65-80)

Белешке о санитетским возовима, Одбора за дочек рањеника у Чачку 1914. године (30: 97-119)

 

БОЈОВИЋ, РАДИВОЈЕ

Извештај генерала Спасоја Тешића о учешћу у ратовима 1912-1918. године (18: 44-56)

Два писма Филипа Филиповића (18: 57-58)

Неколико докумената капетана Ђорђа Протића (21: 79-100)

Награда Задужбине архимандрита Нићифора Дучића Драгомиру Поповићу (23: 115-119)

Ратни дневник потпоручника Костантина Михаиловића 1914 – 1916. (27: 79-136)

Белешке Томе Живановића о римском натпису са Јелице (29: 35-38)

Предлози за одликовање резервних официра X пешадијског пука I позива за заслуге 1914. године (30: 121-153)

 

БОКАРЕВ МАРИЈА

Први зубни лекар у Чачку (26: 91-97)

 

ВАСИЛИЋ, ВИТОМИР

Ратни дневник Милутина Стојића (1: 125-157)

Три записа о Заблаћу Владимира Поповића (2: 35-57)

Оснивање Трнавске земљорадничке задруге за за сузбијање парничења и криминалитета (4: 177-195)

Попис житеља и њихове имовине на подручју општине мајданске 1863.године (5: 27-54)

Попис житеља и њихове имовине на подручју општине јежевичке 1863. године (6: 83-115)

Попис житеља и њихове имовине на подручју општине љубићке 1863. године (7: 79-94)

Судски списи о рaду Прве земљорадничке малино-воћарске задруге у Трнави (8: 158-196)

Документа о завештању Јоке Протић (9: 127-136)

Секција за заштиту породице, деце и младежи у Чачку од 1941. до 1944. године (10: 132-145)

Судски списи о оснивању и раду Прве јежевачке земљорадничке кредитне задруге (11: 99-106)

Педесет година рада Међуопштинског историјског архива у Чачку (14: 5-24)

Пројекат Светолика Лике Станковића (16-17: 153-163)

 

ВАСИЛИЋ, МИОДРАГ

Телефонски именик Чачка из 1948. године (10: 146-149)

 

ВОЈИНОВИЋ, СТАНИША

Песник Павле Петронијевић (4: 41-50)

 

ВУКОСАВЉЕВИЋ, МИЛАДИН

Последњи хајдуци у Драгачеву, рукопис Уроша Оцокољића (2: 95-123)

Забране чачанских новина (2: 151-155)

Заповести и наредбе из рата 1915. године (4: 89-101)

Дневник проте Срета Михаиловића, 1911. године (8: 134-146)

 

ВУКОСАВЉЕВИЋ, ТЕОДОСИЈЕ

Ратни дневник Миодрага Р. Вујовића (10: 87-101)

 

ГЛИШИЋ, МИЛОМИР В.

Изградња школске зграде у Брђанима пре сто година (1: 37-41)

Школе у рудничком округу четрдесетих година XIX века (2: 75-88)

Оснивање прељанске школе (3: 21-27)

Оснивање и градња школе на Савинцу (4: 65-75)

Оснивање читалишта у Горњем Милановцу (5: 23-26)

Записници скупштина Брђанске земљорадничке задруге од оснивања до почетка Првог светског рата (6: 121-155)

Житељи Брђана и Соколића и њихова имовина 1863. године (10: 35-53)

 

ДАВИДОВИЋ, ГОРАН

Уредба о организацији стручних продужних школа (14: 117-132)

Активности ЈНП „ЗБОР“ у чачанском крају од 1935. до 1941. године (15: 102-122)

Нова Југославија, лист ЈНП „ЗБОР“ у Чачку (16-17: 164-184)

Документа ЈНП „ЗБОР“ у Чачку од априла до августа 1941. (18: 107-145)

Документа ЈНП „ЗБОР“ у Чачку од септембра до децембра 1941. године (19: 109-148)

Документа ЈНП „ЗБОР“ у Чачку од јануара до краја јула 1942. године (20: 85-133)

Документа ЈНП „ЗБОР“ у Чачку од августа 1942. до октобра 1943. године (21: 127-146)

Документа ЈНП „ЗБОР“ у Чачку 1944. године (22: 161-194)

Предстојништво градске полиције у Чачку август – децембар 1941. године (23: 159-193)

Предстојништво градске полиције у Чачку од јула 1941. до децембра 1942. године (24-25: 121-181)

Погинули и стрељани противници НОП-а из књиге привремене евиденције конфисковане имовине (26: 179-218)

Формирање органа унутрашњих послова и Народне милиције у Чачанском округу октобар октобар 1944 – мај 1945. (27: 209-244)

Месечни извештаји органа унутрашњих послова о стању у Чачанском округу јун – октобар 1945. (28: 119-202)

„Грешник у мантији“. Случај свештеника Тихомира Величковића (29: 223-248)

Општина заблаћка у ратној 1914. години (30: 45-95)

 

ДАВИДОВИЋ, ГОРАН и ТИМОТИЈЕВИЋ, МИЛОШ

Мобилизациони списак Југословенске војске у отаџбини (ЈВуО) за брђанску и прислоничку општину (21: 147-181).

 

ДАВИДОВИЋ, ДАНИЈЕЛА

Распоред војних обвезника општине заблаћке за 1914. годину (30: 29-44)

 

ДАШИЋ, ЈАРОСЛАВ

Правила Таковске банке у Горњем Милановцу (2: 125-138)

Угоститељство Чачка у кризи тридесетих година (4: 157-160)

Инвестирање у Фабрици хартије тридесетих година ХХ века (4: 161-167)

Покушај изградње хидроелектрана на Западној Морави и Студеници (7: 185-188)

Запосленост у Војно-техничком заводу „Чачак“, 1930-1941. (8: 197-209)

Промена својине у неколико предузећа после 1945. године (9: 159-167)

Банка као полудржавна установа између два светска рата (10: 102-111)

Изградња далековода високог напона у Србији 1931. године (11: 128-131)

Трговачка бранша у Чачку почетком двадесетих година ХХ века (12: 88-93)

Државне обвезнице и дугови (13: 68-72)

Покушај подизања споменика ђакону Авакуму (14: 145-152)

 

ДИЛПАРИЋ, СИНИША

Два писма о необичном спору у Гучи (11: 170-173)

Два документа о изборима за савезне посланике 1969. године (12: 147-149)

Један вапај из педесетих година XIX века (13: 41-43)

Извештај и записник са састанка Универзитетског комитета КПС, одржаног 5. октобра 1948. (14: 153-158)

Резолуција Информационог бироа комунистичких и радничких партија Европе о стању у Комунистичкој партији Југославије (15: 151-158)

 

ЂОКОВИЋ, МИЛАН и ПАНТОВИЋ, МИЛОЉУБ 

Осам деценија чачанског „Абрашевића“ (2: 89-90)

 

ЈАКОВЉЕВИЋ, МИЛУТИН

Забелешке знатнијих догађаја (1853-1909) Јована Криваче и Илије Кривачића (1: 7-36)

Правила задруге „Свест“ (1: 43-66)

Белешке о мојој фамилији и мом животу, рукопис Вићентија Поповића (2: 11-34)

Белешке о старом Чачку, рукопис Милорада Протића (3:  29-41)

Четни дневник, рукопис Живорада Ћосића (3: 181-193)

Дневник Десимира Капларевића (4: 203-216)

Дневник рада Војне команде чачанског подручја 1944. године, рукопис Живорада Ћосића (4: 217-220)

Моје младићко избеглиштво, рукопис Богољуба Н. Милошевића (5: 65-97)

Моје успомене, рукопис Божидарке Филиповић (6: 201-219)

Извештај о конференцији радничко-социјалистичких групација на листи др Влатка Мачека за изборе од 11. децембра 1938. године (7: 201-213)

 

ЈАКОВЉЕВИЋ, МИЛУТИН и МАЏАРЕВИЋ, РАДОШ Ж. 

Преписка између ОК КПЈ за округ чачански и ПК КПЈ за Србију од јануара 1942. до марта 1943. године (2: 157-204)

Преписка између ОК КПЈ за округ чачански и ПК КПЈ за Србију у току НОБ (3: 133-179)

 

ЈАЋИМОВИЋ, МИОДРАГ

Изградња школе у Живковцима (2: 139-150) 

 

ЈОВАНЧЕВИЋ, РАДОСЛАВ

Писма Сретена Протића (8:127-133)

Ратне белешке Драгутина Протића из Првог светског рата и документа о одликовању (9: 82-85)

Документа о оснивању и градњи основне школе у Негришорима (12: 103-125)

 

КАЛИЧАНИН, ЈЕЛЕНА

Записници Школског одбора основне школе у Трнави после Првог светског рата (9: 86-100)

Старешине домаћинстава којима је после 1950. године одузета земља (10: 157-163)

Правила спортског клуба „Орловац“ у Мрчајевцима (11: 137-149)

Старе и ретке књиге у библиотеци чачанског Архива (13: 5-12)

Старе и ретке књиге у Међуопштинском историјском архиву у Чачку (1867. до ХХ века) (14: 33-38)

 

КНЕЖЕВИЋ, ЈАСМИНКА

Документа о оснивању КУД „Ратко Митровић“ у Чачку (11: 164-169)

Документа о боравку кнеза Михаила у Чачку 1861. (12: 24-29)

Прослава стогодишњице Чачанске гимназије (13: 103-109)

Годишњи извештај за 1933. годину за срез љубићки (14: 133-140)

 

ЛЕТИЋ, КОВИЉКА

Основне школе у трнавском срезу школске 1931/32. године (26: 137-144)

Записници Школског одбора Основне школе у Зеокама (28: 99-109)

 

МАРИНКОВИЋ, ЗОРАН

Записници о раду Управног одбора Среске земљорадничке набављачке задруге у Гучи у току 1945. године (5: 195-204)

Оснивање Слатинске земљорадничке уметничке групе „Бинички“ (6: 185-193)

Правила Ногометног спорт-клуба „Драгачево“ у Гучи (6: 195-199)

Правила Занатлијског болесничког фонда за узајамно помагање у болести и смрти у Чачку (7: 145-161)

Попис житеља и њихове имовине на подручју општине горачке 1863. године (8: 88-112)

Ратни дневник Станка Митића (9: 55-81)

Чачански чесмени фонд (10: 61-75)

Библиографија „Изворника“ 1-10 (10: 164-169)

Лист „Чачански покрет“ о Драгачеву (11: 132-136)

Записници Управног одбора Фонда Михаила Петковића (12: 94-102)

Први број „Чачанског гласа“ (13: 83-96)

Правилник о забрани смештаја лако запаљивог и распрскавајућег материјала у граду Чачку из 1937. године (14: 141-144)

Страдања манастира Преображење, Света Тројица и Сретење у Другом светском рату (15: 123-150)

Попис свештеника и монаха у Драгачеву (16-17: 26-42)

Сведочанства о службовању Душана Д. Николића учитеља у Горачићима (16-17: 136-140)

Оснивање Гучке земљорадничке кредитне задруге (18: 59-64)

Дневник наплате предујма поглаварства општине Горачић за 1916. и 1917. годину (19: 71-89)

Библиографија „Изворника“ од 11. до 20. броја (20: 183-189)

Оснивање „Сељачке привредне слоге – задруге С. О. Ј.“ Чачак (22: 145-159)

Сакупљање помоћи деци песникиње Данице Марковић (23: 101-105)

Документа о оснивању Електричарске задруге у Лозници (24-25: 207-215)

Општински избори у јежевичкој општини 1933. године (26: 145-151)

Обнављање рада потрошачке задруге у Горачићима 1942. године (27: 195-207)

Спискови последње одбране младића општине каонске 1912, 1913. и 1914. године (28: 51-60)

Горачићка Земљорадничка кредитна задруга – регистрација 1921. и списак чланова (29: 145-156)

Списак обвезника прошлих кроз Албанију из општине атеничке (30: 283-289)

Библиографија Изворника од 21. до 30. броја (30: 303-305)

 

МАРИНКОВИЋ, ЗОРАН и ШКИПИЋ, РАДОВАН

Ратни заробљеници (1941-1945) из општине прислоничке (21: 183-195)

 

МАРИНКОВИЋ, РАДОВАН М.

Правила библиотеке Рада Плазинића (2: 91-94)

Животопис (биографија) Милојка Ћирјаковића (3: 119-131)

Документа о Горачићкој буни у архиви Рада П. Плазинића (4: 77-87)

Документа о Драгачевцима-учесницима у шпанском грађанском рату (4: 169-175)

Документа о покушају спровођења аграрне реформе у Трнави 1941. године (4: 197-202)

Записници о раду Школског одбора школе у Грабу 1911. и 1912. године (5: 99-112)

Први, и једини, број листа „Слободна Србија“ (5: 185-193)

Документа Команде места у Чачку 1941. године (6: 221-277)

Судски списи о оснивању и регистрацији Качуличке воћарске задруге (7: 165-171)

Судски списи о оснивању Здравствене задруге у Прањанима (7: 173-183)

Организација интендантске службе и снабдевање бораца Драгачевског партизанског батаљона 1941. године, рукопис Милојка Пајића (7: 215-221)

Документа о дивизијском ђенералу Светомиру Цвијовићу у Чачанском архиву (8: 147-157)

Моравски топоними – сведочанства култа Светог Саве (9: 5-8)

Недовршен животопис Јанка Ерића (9: 43-48)

Како су Јањићи из Горачића у Драгачеву земљу делили (11: 58-78)

Чачански лист „Задруга“ (1938-1941) о Драгачеву (12: 126-131)

Неколико докумената из архиве Илије Ракићевића (13: 73-82)

Драгачево на страницама „Чачанског гласа“ од 1932. до 1935. године (14: 95-116)

Судови добрих људи у драгачевским земљорадничким задругама (15: 24-28)

Списи из заоставштине Милојка Пантелића из Дљина (18: 74-91)

Израда иконостаса цркве у Тијању 1936/37. године (19: 106-108)

Преминули сарадници „Изворника“ (20: 179-182)

Лист „Српски народ“ о Драгачеву (23: 195-201)

Животопис Милоша Ћосића (24-25: 91-97)

Неколико докумената из архиве Милутина Раковића (26: 99-115)

Тевтер пореских глава Горачића, Губереваца и Живице 1835. године (27: 5-15)

Пореске главе у Горачићима и Губеревцима 1839. године (28: 5-16)

Тевтер пореских глава у Гучи 1839. (29: 25-34)

 

МАРИНКОВИЋ, РАДОВАН М. и ЛУКИЋ, ЈОВАН

Летопис цркве у Прилипцу (15: 60-69)

Летопис цркве у Гучи (I део) (16-17: 5-25)

Летопис цркве у Гучи (II део) (20: 147-178)

Летопис цркве у Вичи (22: 87-121)

 

МАРИНКОВИЋ, РАДОВАН М. и ПАНТЕЛИЋ, МИЛИЈА

У Драгачеву под Немцима, лични доживљаји Милинка Кокотовића (16-17: 194-205)

 

МАРКОВИЋ, ЉУБОМИР М.

Списи Јована Јаворца о Јаворском рату 1876. године (4: 51-64)

Петар Борисављевић у одбрани Јавора 1876. године (5: 55-63)

Јеврем Вукосављевић, капетан руске војске на јаворском ратишту 1876. године (6: 117-120)

Мајор Илић на Јавору 1876. године (9: 49-54)

Мајор Илић на Јавору 1876. године II (10: 54-60)

Мајор Илић на Јавору (11: 79-88)

Рудничани на Јавору 1876. године (12: 151-161)

 

МАРКОВИЋ, РАДУЛ

Народне умотворине чачанског краја као историјски извори (1: 235-237)

Хумор у неким народним умотворинама из чачанског краја (2: 245-250)

Народне умотворине-чувари обичаја и слика времена у чачанском крају и околини (3: 195-203)

Хумано друштво „Сиромашни малишан“ (5: 169-175)

Документа о Заблаћко-јежевачкој земљорадничкој селекцијској сточарско-живинарској задрузи (9: 137-150)

 

МАРКОВИЋ, СВЕТИСЛАВ Љ. 

Виша основна школа у Ивањици 1920-1933. (29: 111-144) 

 

МАРКОВИЋ, СВЕТИСЛАВ Љ. и ПРОТИЋ, ЕМИЛИЈАН

Изградња хидроцентрале на Моравици у светлу архивске грађе (27: 59-78)

 

МАТИЈЕВИЋ, ЗОРИЦА

Покушај оснивања Удружења интелектуалне омладине у Чачку 1936. године (5: 177-184)

Летописи основних школа у Негришорима и Дучаловићима (6: 279-292)

Покушај оснивања радничког есперантског друштва у Чачку (7: 189-200)

„Сејмени“ Јована Јаворца (8: 113-126)

Недовршени дневник Војка Чвркића (9: 151-158)

Завештање Катарине Митровић Фонду сиромашних ученика Чачанске гимназије (10: 81-86)

Попис житеља и њихове имовине на подручју општине брусничке 1863. године (11: 43-57)

Попис имовине манастира Јовање и Никоље (13: 54-67)

Два документа из музеја манастира Никоље (14: 25-26)

Попис имовине манастира Благовештења и Преображења (15: 12-23) Документа с краја XIX века из Враћевшнице, задужбине Великог челника Радича Поступовића (16-17: 85-135)

Документа Штедионице округа чачанског од 1872. до 1925. године (18: 14-34)

Две белешке о Србији капетана Павела Ефстафјевича Коцебуа из 1831. године (19: 5-12)

Правила трезвене младежи кола „Истрајност“ Гимназије у Чачку (20: 77-83)

Спајање атеничке и чачанске општине (21: 117-125)

Чачанска трговачка омладина (22: 75-86)

Чачанска извозна и увозна банка (23: 121-136)

Дневник и забелешке Станојла Ковачевића, свештеника (24-25: 43-79)

Дневник и забелешке Станојла Ковачевића (26: 37-89)

Ратни дневник Миодрага Р. Вујовића, друга свеска (27: 137-178)

1941. година, Први топови и први артиљерци (28: 111-118)

 

МАТИЈЕВИЋ, ЗОРИЦА и ВАСИЛИЋ, ВИТОМИР

Списи о отварању основне школе у Атеници (12: 30-50)

 

МАЏАРЕВИЋ, РАДОШ Ж.

Општински избори у рудничком округу 1920. године (1: 67-82)

Записници са седница Среског народноослободилачког одбора среза таковског (1: 159-198)

Записници са седница Среске скупштине и Среског народноослободилачког одбора среза драгачевског 1945. године (1: 199-227)

Записници о раду Привременог среског народноослободилачког одбора за срез љубићки 1944. године (2: 205-231)

Записници о раду НОО среза трнавског 1944. године (2: 233-243)

Тевтер чибучки за нахију рудничку од 10. марта 1823. године (4: 5-40)

Документа о општинским изборима 22. августа 1920. године у Чачку (4: 103-156)

Окружна партијска конференција у Чачку 1945. године (4: 221-225)

Тевтер чибучки нахије пожешке за 1822. годину-трнавска села (5: 5-21)

Општински избори у Чачку 1923. године (5: 113-164)

Записник са првог саветовања партијских и војних руководилаца округа чачанског у априлу 1945. године (5: 205-235)

Трнавска и љубићка села у тевтерима чибучким за 1824. годину (6: 5-27)

Општински избори у Чачку 1926. године (6: 163-184)

Казивања Рудничана о Првом српском устанку (7: 5-11)

Извештаји Начелства округа чачанског и рудничког за 1845. годину (7: 27-77)

Таковско-рудничка села у тевтеру чибучком за 1824. годину (8: 5-27)

Извештаји Начелстава округа чачанског и рудничког за 1846. годину (8: 28-87)

Рудничка нахија у тевтерима чибучким 1825. године (9: 9-42)

Извештаји Начелства округа чачанског за 1847. годину (10: 7-34)

Извештаји Начелства округа рудничког за 1847. годину (11: 18-42)

Тевтер пореских глава Лазићеве брусничке кнежине за 1825. годину (12: 5-23)

Попис житеља и њихове имовине на подручју општине врнчанске (Каблар) 1863. године (13: 13-40)

Извештај о раду основних школа у рудничком (старом) округу и другом разреду основне школе у Горњем Милановцу за школску 1889/90. годину (14: 39-58)

Годишњи извештај Сретена Пашића школског надзорника за округ руднички, за школску 1898/99. (15: 29-39)

Мрчајевци у попису 1863. године (16-17: 55-76)

Извештај Никанора, епископа жичког, о каноничкој посети у делу своје епархије у лето 1886. године (18: 35-43)

Тестамент Обрена Јанковића (19: 63-68)

Бечањ у попису становништва и имовине 1863. године (20: 25-41)

Извештај о раду Чачанске гимназије у школској 1893/94. години (21: 5-13)

Извештај о прегледу школа у Срезу љубићком на крају школске 1905-1906. године (28: 17-22)

 

МИЛОСАВЉЕВИЋ, ОЛИВЕРА

Неколико докумената о десетогодишњем раду Чачанског позоришта (18: 146-158)

Извештаји о раду Чачанског народног позоришта (1947-1952) (19: 151-195)

Државна школа за дечје неговатељице (1948-1951) (20: 135-146)

Оснивање и регистрација Радио Чачка (1966-1967) (21: 197-210)

Петнаестодневни извештаји Начелства округа чачанског за 1848. годину (22: 5-51)

Полицијски извештаји Начелства округа чачанског за 1849. годину (23: 5-49)

Полицијски извештаји Начелства округа рудничког за 1848. годину (24-25: 5-38)

Полицијски извештаји Начелства округа рудничког за 1849. годину (26: 5-35)

Полицијски извештаји Начелства округа чачанског за 1850. годину (29: 39-64)

Наредбе окупационе среске власти у Гучи упућене каонској општини од 1916. до 1918. године (30: 183-216)

 

НЕВОЉИЦА, СЛОБОДАН

Ратни заробљеници са подручја Градског поглаварства у Чачку из децембра 1943. (11: 156-163)

Спискови ратних заробљеника са подручја општина горичанске, слатинске и лазачке среза трнавског 1943. (12: 132-144)

Лица из општине лазачке одређена за Месни одбор Црвеног крста општине лазачке у децембру 1943. године (12: 145-146)

 

НЕДОВИЋ, РАДИСАВ

Записници о раду Школског одбора основне школе у Марковици од 1893. до 1898. године (7: 95-143)

Летопис Народне основне школе у Марковици (9: 101-126)

Запосленост у граду Чачку и Љубићу 1930. године (18: 92-106)

Страдање Чачана – војника Југословенске војске од 1941. до 1945. године (24-25: 183-198)

 

НЕДОВИЋ, РАДИСАВ – МАРИНКОВИЋ, РАДОВАН М.

Ратни бележник и писма са Солунског фронта мајора Милована Миловановића (11: 89-98)

 

НИКИТОВИЋ, МИРОСЛАВ

Изградња дворца Обреновића у Такову 1902. године (6: 157-161)

 

ОБРАДОВИЋ, МИЛОШ

Документа о отварању, почетку рада и градњи школе у Миоковцима (20: 7-24)

 

ОТАШЕВИЋ, ДАНИЦА

Извештаји Управног одбора о раду А.Д. „Морава“ од 1932. до 1945. (13: 118-145)

Документа општине заблаће о посланичким изборима 1912. године (15: 40-46)

Сећања Радоја М. Јанковића на војводу Живојина Мишића (30: 269-281)

 

ОТОВИЋ, ВУКАШИН

Чега се сећа Хадсон (1: 229-233)

 

ПАВЛОВИЋ, ДРАГОЉУБ М.

Тевтер чибука из 1822. године – Драгачево (2: 59-74)

Драгачево у тевтеру чибучком за 1824. године (7: 13-26)

 

ПАВЛОВИЋ, ЛЕЛА

Правила ФИДАК-а и списак сахрањених на Чачанском гробљу (10: 112-131)

Годишњи извештај школског надзорника о стању школа у срезу трнавском за школску 1930/31. (11: 107-127)

Рад Одбора за подизање споменика мајору Илићу на Јавору (12: 76-87)

Документа манастира Никоља о јаворском рату (13: 44-53)

Династија Обреновић у документима манастира Никоље у времену од 1839. до 1875. (14: 27-32)

Документа манастира Јовања од 1849. до 1879. године (15: 5-11)

Династија Обреновића у документима манастира Враћевшнице од 1873. до 1900. године (16-17: 80-84)

Документа о подизању окружног здања у Чачку (18: 5-13)

Неколико докумената о Фердинанду Крену (19: 13-23)

Неколико докумената о Стевану Крену (20: 43-57)

Пивари – први индустријалци Србије (21: 15-45)

Парна пивара Крен и Станковић А. Д. (22: 123-144)

Сарадња Дома здравља са Основном школом у Лукама 1970. године (23: 203-214)

Маргита Радовић први руководилац Архивског средишта у Чачку (24-25: 217-233)

Почетак изградње пута Чачак – Гуча – Ивањица – сјеница – Бијело Поље 1939 – 1940. (26: 153-177)

Први увиђај Ивањице 1939. године, изградња канализације (27: 179-194)

Од првог приказивања филма у Чачку до оснивања „Чачак – филма“ (28: 23-50)

Тапија на воденицу у Атеници Сали бега Лознице (29: 5-23)

Увод (30: 5-28)

 

ПАНТЕЛИЋ, МИЛИЈА и МАРИНКОВИЋ, РАДОВАН М.

Писмо Јелене Чвркић мајору Палошевићу (13: 110-117)

 

ПАНТОВИЋ, МИЛОЉУБ С.

Воденице у Атеници 1929. године (5: 165-167)

 

ПАУНОВИЋ, ГОРАН

Општински часници и одборници таковског среза из 1930. године (14: 71-88)

Општински часници качерског среза из 1930. године (15: 70-87)

 

ПАУНОВИЋ, МИЛИЦА

Документа о Вујанској земљорадничкој задрузи од оснивања до почетка Првог светског рата (12: 51-62)

 

ПЕЈИН, ЈОВАН

Документа о борби против хајдучије у чачанском крају 1850. године (3: 5-19)

Периодични извештаји чачанског и рудничког начелства за 1844. годину (6: 29-81)

 

ПЕРУНИЧИЋ, МИХАИЛО Б.

Део сачуване коресподенције Милосава Перуничића, Стевана Ерића и Јована Перуничића (11: 5-17)

 

ПОПОВИЋ,  ИЛИЈА В. и МАРКОВИЋ, СВЕТИСЛАВ Љ.

Међународна сарадња чачанских аматера организованих у културно – уметничка друштва (29: 249-275)

 

ПОПОВИЋ, ЉУБОДРАГ

Документа о подизању цркве у Прељини (21: 101-116)

 

ПУРИЋ, МИРОСЛАВ

Неколико докумената о згради Домаћичке школе у Чачку (26: 117-127)

Изградња Дома културе у Чачку (27: 245-260)

Још неколико докумената о државној Школи за дечје неговатељице у Чачку 1948 – 1951. (28: 241-255)

Двогодишња Административна школа у Чачку 1949 – 1951. (29: 203-221)

Ратна штета на зградама основних школа у Рудничком округу у Првом светском рату (30: 229-267)

 

РАДИЧЕВИЋ, ДЕЈАН

Један опис старог града Лиса (16-17: 77-79)

 

РЕДАКЦИЈА

Уз овај број – Прошлост за будућност (1: 5-6)

Реч редакције (10: 5)

 

САВИЋ, АЛЕКСАНДАР В.

Одломци из летописа цркве у Јелен Долу (16-17: 43-47)

Краљ Петар I Карађорђевић у Чачку 1905. године (20: 59-66)

Погинули, умрли и нестали Чачани од 1912-1920. према листу „Ратник“ 1921-1926. (23: 83-99)

Жалба Алексе и Милије Јовашевића на пресуду Војног суда у Краљеву (24-25: 199-205)

Распоред пореза на земљишта Богданице, Гојне Горе и Дружетића од 1. јануара 1890. до 1. јануара 1891. и од 1. јануара 1891. до 1892. године (27: 17-38)

Извештај о извршеном прегледу у Среском народном одбору у Ивањици и партијској организацији Среза драгачевског јуна 1948. године (28: 231-239)

Годишњи извештај Среског комитета КПС Ивањица за 1947. годину (29: 157-177)

Картон личних и службених података генерала Ђорђа Р. Аранђеловића (30: 291-302)

 

САВИЋ, АЛЕКСАНДАР В. и ЈОВАНОВИЋ, МИРОЉУБ

Избори за сенатора 1901. године у Чачку (21: 47-63)

 

СИМИЋ, МИХАИЛО

Суђење др Драгиши Мишовићу и другима 1935. године (1: 83-124)

Смрт др Драгише Мишовића (3: 91-117)

 

СИМОВИЋ, РАНКО

Браћа Трајковићи – привремени учитељи у околини Чачка (19: 45-60)

 

СЛАВКОВИЋ, ЈОВИША

Неколико докумената школе у Зеокама (19: 92-105)

 

СТАНОЈЛОВИЋ, НИНОСЛАВ

Аутобиографија Алексе Вукомановића (24-25: 39-41)

 

СТИШОВИЋ, ДЕЛИМИР

Ратни дневник Љубомира Стишовића (13: 146-152)

Попис стоке 1860. године за Трнаву, Виљушу, Балугу и Вапу (16-17: 48-54)

Попис стоке у Заблаћу, Бањици и Јежевици 1860. године (19: 24-34)

 

СТОЈИЋ, НИКОЛА

Ратне белешке (1916-1918) Младена Ђ. Протића (3: 51-89)

Идеје Младена Протића о развоју привреде у Гучи (12: 69-75)

Дневник Исидора Драмлића из 1931. године (15: 88-101)

 

СУБОТИЋ, ДРАГАН

Правила Чачанског радничког друштва из 1903. године у светлу идејних струјања у радничком покрету Србије (3: 43-50)

Писмо Димитрија Туцовића Милоју Јовановићу (7: 163-164)

 

ТАНАСКОВИЋ (КРЊАЈИЋ), МАРИЈА

Записници о раду Одбора за подизање споменика војводи Степи Степановићу (1929 – 1937) (24-25: 81-89)

Записник са оснивачке скупштине и правила Прве чачанске брашнарске набављачко – продавачке задруге од 5. априла 1945. године (26: 225-248)

Споменар команданта Чачанске бригаде „Ратко Митровић“ Миодрага Обреновића са омладинске пруге Брчко – Бановићи (28: 203-229)

 

ТИМОТИЈЕВИЋ, МИЛОШ

Документа о ванредним изборима за председника општине у Чачку 1922. године (14: 59-70)

Два списка Руса избеглица у Чачку из 1925. и 1938. године (15: 56-59)

Давање назива новим улицама у Чачку 1936. године (16-17: 185-193)

Кафане Чачка – списак из 1938. године (23: 107-114)

 

ТОШИЋ, ВЛАДАН

Драматично ратно сведочење из 1916. године (16-17: 150-152)

 

ТРИФУНОВИЋ, БОГДАН

Списак грађана Чачка из фебруара 1919. године (23: 51-82)

 

ЧЕЛИКОВИЋ, БОРИСАВ

Извештај Ф. Хофмана и Љ. Клерића о испитивању Рудника из 1874. године (29: 81-98)