Запослени и службе међуопштинског историјског архива

Директор:

Лела Павловић
архивски саветник

Спољна служба

Миломирка Аџић
архивски саветник

Депо

Зоран Маринковић
виши архивски помоћник прве врсте

Саво Ковачевић
манипулант

Сређивање и обрада архивске грађе

Зорица Матијевић
архивски саветник

Марија Крњајић
архивист

Горан Давидовић
виши архивист

Никола Баковић
архивист

 мр Оливера Милосављевић
виши архивист

 Мирослав Пурић
дипломирани историчар

Фонотека

Зоран Милошевић
мајстор фотографије

Библиотека

Јелена Каличанин
виши архивски помоћник

Информисање и коришћење архивске грађе

Јасминка Кнежевић
архивски помоћник

Душица Ружичић
архивски помоћник

Рачуноводство

Снежана Лазовић
економски техничар

Помоћни радници

Радосава Плавшић

Гордана Драгићевић