Архивска грађа

“Гледано са становишта функције архива, највредније су публикације у којима је објављена архивска грађа и научно-информативна средства зато што се преко њих врши заштита грађе, њено лакше коришћење и информисање јавности о грађи, њеном стању и могућностима коришћења.”

Упутством Архивског већа Србије из 1968. године утврђени су приоритети и критеријуми издавачке делатности архива у Србији. Али, кад је реч о локалним архивима, примена тог упутства често не зависи од њихове воље, већ од захтева друштвене заједнице која их финансира. Ово је и разумљиво, јер су локални архиви и музеји једине институције преко којих се обавља издавачка делатност везана за културну и историјску прошлост у својим подручјима.

У настојању архивских радника ове установе да изађу из уских оквира своје струке, као и да се архивско благо што више приближи најширој јавности, у Архиву се још крајем седамдесетих година размишљало о потреби покретања свог годишњег гласила. Ова идеја реализована је тек 4. априла 1984. На иницијативу тадашњег директора Милутина Јаковљевића, донета је одлука о покретању часописа “Изворник– грађа Међуопштинског историјског архива у Чачку”. У њему би се објављивала најдрагоценија архивска грађа са подручја општина Горњи Милановац, Лучани и Чачак и то у најизворнијем облику, како би се сачувала њена историјска патина, језик, правопис и начин писменог општења међу људима.

Према Упутству о врстама архивских публикација, приоритет код публиковања имала су обавештајна средства, с циљем да се истраживачи и корисници архивске грађе што потпуније информишу о архивским фондовима и њиховом садржином у једном архиву.

Од информативних средстава, поред осталих, посебна пажња поклоњена је изради Водича Међуопштинског историјског архива у Чачку, јер он представља финални производ целокупног претходног рада на обради архивске грађе. Публикован је 1988. године. Припремио га је Витомир Василић.

У вези са културно-просветном активношћу, а нарочито са припрема изложби, Архив је публиковао један број каталога и проспеката. Од 1965. године штампањем књиге “Црно на бело” практично се отпочела издавачка делатност.

I ГРАЂА, КЊИГЕ

Душанка Ранковић, Милутин Јаковљевић, Вук Петронијевић, “Црно на бело (развој штампарства и издавачке делатности у чачанском крају)”, Чачак, 1965, стр. 75.
Драгоје Тодоровић, “Горачићка буна 1893”, Чачак, 1965, стр. 122.
Вук Петронијевић, Милутин Јаковљевић, Младен Стефановић, “Чачански крај у народноослободилачкој борби 1941-1944 – хронологија догађаја”, Чачак, 1968, стр. 443.
Др Бранко Перуничић, “Чачак и Горњи Милановац”, I том, од 1815. до 1865. (избор докумената), Чачак, 1968, стр. 816.
Група аутора, “Чачански крај у НОБ-у-хронологија догађаја”, Чачак, 1968, стр. 443.
Др Бранко Перуничић, “Чачак и Горњи Милановац”, II том, од 1865. до 1915. (избор докумената), Чачак, 1969, стр. 888.
Драгоје Тодоровић, “Дневник Ранка Тајсића”, Чачак, 1970, стр. 172.
Александар Хаџипоповић, Радован М. Маринковић, “У име и слободе и правде”, Чачак, 1984, стр. 191.
Ахмед С. Аличић, “Турски катастарски пописи неких подручја Западне Србије, XV и XVI век”, I том, Чачак, 1984, стр. 640.
Ахмед С. Аличић, “Турски катастарски пописи неких подручја Западне Србије, XV и XVI век”, II том, Чачак, 1985, стр. 491.
Ахмед С. Аличић, “Турски катастарски пописи неких подручја Западне Србије, XV и XVI век”, III том, Чачак, 1985, стр. 563.
Радован М. Маринковић, “Драгачевски занати и занимања”, Чачак, 1985, стр. 186.
Др Јарослав Дашић, “Економска криза у чачанском крају 1929-1933”, Чачак, 1986, стр. 192.
Димитрије Јањић, “Споменица Велисава Јањића”, Чачак, 1987, стр. 196.
Радован М. Маринковић, “Земљорадничко задругарство у Драгачеву”, Чачак, 1988, стр. 136.
Др Андрија Веселиновић, “Дубровачко мало веће о Србији (1415-1460)”, Београд, стр. 699.
Делимир Стишовић, “Српско-турски ратови 1876-78. у руској штампи”, Чачак, 2001, стр. 187.
Горан Давидовић, Милош Тимотијевић, “Затамњена прошлост. Историја равногораца чачанског краја”, књига 1, Чачак- Г. Милановац-Краљево, 2002, стр. 415.
Горан Давидовић, Милош Тимотијевић, “Затамњена прошлост. Историја равногораца чачанског краја”, књига 2, Чачак-Г. Милановац-Краљево, 2003, стр. 392.
Горан Давидовић, Милош Тимотијевић, “Затамњена прошлост. Историја равногораца чачанског краја”, књига 3, Чачак-Краљево, 2004, стр. 462.
Радош Маџаревић, “Записници ђачке дружине Рајић”, Чачак, 2004, стр.142.
Горан Давидовић, Милош Тимотијевић, “Осветљавање истине. Документа за политичку и војну историју Чачка 1938-1941”, Чачак-Краљево, 2006, стр. 575.
Радош З. Маџаревић, “Записници са седница општинског одбора општине чачанске од 1918. до 1922.”, Чачак, 2006, стр. 357.
Горан Давидовић, Лела Павловић, ” Историја Чачка – хронологија догађаја од праисторије до 2000″, Чачак, 2009, стр. 559
Богдан Трифуновић, “Живот под окупацијом . Чачански округ 1915 -1918”, Чачак, 2010, стр. 201.
Ковиљка Летић, “Основне школе у чачанском округу 1918-1945.”, Чачак, Архив и Службени гласник, 2014,стр. 615.
Слађана Луковић и Светислав Љ. Марковић, “Западноморавски рудници угља”, Чачак, 2015, стр. 370.

II ХРОНИКЕ

Недељко Јешић, “Јездина”, Чачак, 1974, стр. 207.
Вук Петронијевић, Димитрије Јањић, “Непокорени” (хроника Атенице и Кулиноваца), Чачак, 1981, стр. 469.
Др Миливоје Урошевић, “Трећа чета – традиција отпора, буна и устанака”, (хроника девет села бившег љубићког среза), Чачак, 1984. стр.283.
Милош Обрадовић, “Миоковачка вековања”, Чачак, 2006, стр. 389.
Др Драгутин Радовановић, “Прељинска хроника и порекло фамилије Радовановић”, Чачак, 2011, стр. 188.
Радован М. Маринковић и Дејан Вукићевић, “Вукићевићи из Милатовића”, Чачак, 2015, стр. 245.

III МОНОГРАФИЈЕ

Драгоје Тодоровић, “Марко Пајић”, Чачак, 1968, стр. 165.
Миодраг Јаћимовић, “Арсеније Лома”, Чачак, 1972, стр. 76.
Миодраг Вујиновић, Милољуб Пантовић, “Херој Трепуша”, Чачак, 1983, стр. 106.
Лепосава Миланин, “Војсковођа с чином редова”, Чачак, 1985, стр. 207.
Ратко Трипковић, “Косара”, Чачак, 1986, стр. 80.
Витомир Василић, “Архив у Чачку (1948-2003)”, Чачак, 2003, стр.190.
Марија Бокарев, ”Породица Крен. Зачетник индустрије у Чачку”, Чачак, 2008.
Др Ранко Симовић, Радован М. Маринковић и Зоран Маринковић, “Лозница под Јелицом”, Чачак, 2010, стр. 800
Др Живота Марковић, “Војвода Хаџи Продан Глигоријевић” Пожега – Чачак, 2010, стр.194

IV ПЕРИОДИЧНЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ

“Изворник”, грађа Међуопштинског историјског архива, 1, Чачак, 1984.
“Изворник”, грађа МИА, 2, Чачак, 1985.
“Изворник”, грађа МИА, 3, Чачак, 1986.
“Изворник”, грађа МИА, 4, Чачак, 1987.
“Изворник”, грађа МИА, 5, Чачак, 1988.
“Изворник”, грађа МИА, 6, Чачак, 1989.,
“Изворник”, грађа МИА, 7, Чачак, 1990.
“Изворник”, грађа МИА, 8, Чачак, 1991.
“Изворник”, грађа МИА, 9, Чачак, 1992.
“Изворник”, грађа МИА, 10, Чачак, 1995.
“Изворник”, грађа МИА, 11, Чачак, 1995.
“Изворник”, грађа МИА, 12, Чачак, 1996.
“Изворник”, грађа МИА, 13, Чачак, 1997.
“Изворник”, грађа МИА, 14, Чачак, 1998.
“Изворник”, грађа МИА, 15, Чачак, 1999.
“Изворник”, грађа МИА, 16/17, Чачак, 2001.
“Изворник”, грађа МИА, 18, Чачак, 2002.
“Изворник”, грађа МИА, 19, Чачак, 2003.
“Изворник”, грађа МИА, 20, Чачак, 2004.
“Изворник”, грађа МИА, 21, Чачак, 2005.
“Изворник”, грађа МИА, 22, Чачак, 2006.
“Изворник”, грађа МИА, 23, Чачак, 2007.
“Изворник” грађа МИА, 24-25, Чачак, 2008/09.
“Изворник” грађа МИА, 26, Чачак, 2010.
“Изворник” грађа МИА, 27, Чачак, 2011.
“Изворник” грађа МИА, 28, Чачак, 2012. 

“Изворник”, грађа МИА, 29, Чачак, 2014.
“Изворник”, грађа МИА, 30, Чачак, 2014.

“Изворник”, грађа МИА, 31, Чачак, 2015. 

“Изворник”, грађа МИА, 32, Чачак, 2016. 

Библиографија часописа “Изворник” по имену аутора

V ПОСЕБНА ИЗДАЊА

Коста Новаковић, “Македонија Македонцима, земља земљоделцима”, Чачак, 1965. и 1966. стр. 154.
Владимир Никшић, “Дани страве”, Чачак, 1971, стр. 93.
Владимир Никшић, “Црвени цветови”, Чачак, 1971, стр. 256.
Ратко Трипковић, “На шинама”, Чачак, 1983, стр. 185.
Ратко Трипковић, “Шегрти”, Чачак, 1985, стр. 173.
Др Томислав Продановић, “Еколошки проблеми и самоуправно друштво”, Чачак, 1986, стр. 224.
Ратко Трипковић, “Металци”, Чачак, 1988, стр. 160.
Ника Никола Стојић, “Драгачевски епитафи – записи са надгробника и крајпуташа”, Чачак 1986, стр. 167.
Радисав Недовић, “Камени летопис Ртара – гробља, надгробници, крајпуташи и спомен обележја”, Чачак, 1995, стр. 137.
Делимир Стишовић, “Четири фамилије из Брезове – Стишовићи, Милинковићи, Радојичићи, Јанковићи”, Чачак, 1998, стр. 211.
Милош Обрадовић, “Миоковачки родописи”, Чачак, 2001, стр. 883.
“Стари српски архив”, Филозофски факултет у Београду, Бања Луци, Источном Сарајеву, Историјски архив Ваљево и Чачак, 1-10, Београд, 2002 – 2011.
Витомир Василић, “Архив у Чачку (1948-2003)”, Чачак, 2003, стр.190.
Никола Стојић, „Драгачевски епитафи. Записи са надгробника и крајпуташа“ друго, допуњено издање, Чачак, 2011, стр. 201.

VI ЕДИЦИЈА "ПАМЋЕНИЦИ" (покренута 2012.)

Радош Ж. Маџаревић, “Први грађани Чачка 1839-1914”, Чачак, 2012, стр. 253.

Миодраг В. Михаиловић, “Аутобиографија једног матуранта 1941.”, Чачак, 2012, стр. 127.

Марија Бокарев, “Писма пријатеља Стевану Крену, с краја XIX и на почетку XX века, Чачак, 2013, стр. 124.

Радован М. Маринковић и Младомир Тодоровић, “Велики председник мале вароши”, Чачак, 2013, стр. 143.

 

VI ИНФОРМАТИВНА СРЕДСТВА

Витомир Василић, “Водич Међуопштинског историјског архива Чачак”, Чачак, 1988, стр. 556.
“Међуопштински историјски архив Чачак 1948-2013, Водич”, Чачак, 2013, стр.85.

VII КАТАЛОЗИ ИЗЛОЖБИ

Лела Павловић, Миломирка Аџић, “Чачак у српској револуцији 1804-1835”, Чачак, 1995 .
Зоран Маринковић, “Стара хартија у служби истине”, Чачак, 1995.
Лела Павловић, “Велико двориште (160 година Гимназије) 1837-1997”, Чачак, 1997.
Међуопштински историјски архив Чачак и Југословенска кинотека, “Сто година филма у Србији”, Чачак, 1998.
Међуопштински историјски архив Чачак, Народни музеј Чачак, Градска библиотека Чачак, “Две српске Свете горе–осам векова Хиландара”, Чачак, 1998.
Лела Павловић, “Приче мога града – из породичне ризнице Кренових”, Чачак, децембар 2001 – јануар 2002.
Међуопштински историјски архив Чачак, Уметничка галерија “Надежда Петровић” и Грађански парламент “Памтити породично” – изложба фотографија прве половине 20. века, Чачак, 2002.
Лела Павловић, “Чаробна мрежа архивских докумената 1813 -1903”, Чачак, 2003.
Зоран Маринковић, ” Земљорадничко задругарство у чачанском крају”, Чачак, 2004.
Лела Павловић, Миломирка Аџић, “Барјак Слободе”, Чачак, 2004.
Оливера Милосављевић, “Народно позориште у Чачку (1946-1956)”, Чачак, 2006.
Лела Павловић, Миломирка Аџић, “Учећи се хуманости сачуваћемо љубав и свет. 130 година одбора друштва Црвеног крста у Чачку”, Чачак, 2006.
Митар Тодоровић, “Александар Први – Краљ Југославије 1918-1934”, друго издање, Београд-Чачак, 2007.
Лела Павловић, “Наша велика школа. Сто седамдесет година Чачанске гимназије 1837-2007”, Чачак, 2007/2008
Др Гојко Маловић, Душан Канчић, “Кнез Павле Карађорђевић краљевски намесник 1934-1941”, треће издање, Београд 2007 – Чачак 2008.
Лела Павловић, “Чудо се догодило – слике су оживеле”, Чачак, 2009
Душан Јончић, др Гојко Маловић, “Југославија у међународним односима 1918 -1992”, друго издање, Чачак – Београд, 2010, стр.72.
Зоран Маринковић, “Из албума генерала Жданова поводом 65 година од победе над фашизмом”, Архив Чачак и Амбасада Руске федерације у Београду, Чачак, 2010.
Евица Мицковић, Горан Давидовић, ” Логор Бањица 1941-1944- заточеници са подручја Чачка и Лучана”, Историјски архиви: Београд – Чачак, 2011, стр.181.
Др Гојко Маловић, Душан Јончић, “Југословенске владе 1918 – 2006”, Архив Југославије и Чачка, Чачак – Београд, 2011, стр. 72.
Радош Ж. Маџаревић, “Председници општине Чачак 1839 -1914”, Чачак, 2012.

VIII НАУЧНИ СКУПОВИ

Група аутора, “Коста Новаковић у радничком покрету Србије и Југославије”(научни скуп одржан у Чачку 16. и 17. октобра 1986), Чачак, 1989, стр. 310.
Група аутора, “Борбе са главнином немачке Армије “Е” на ибарско-западноморавском правцу у ослобођењу Западне Србије 1944. године (зборник радова са научног скупа одржаног у Краљеву 26. и 27. новембра 1986, заједно са Војно историјским институтом и Историјским архивом у Краљеву), Београд–Краљево-Чачак, 1990, стр. 678.