Cлужба за информисање и коришћење архивске грађе

Ова служба даје истраживачима и корисницима архивске грађе информације које олакшавају и убрзавају сложен и дуготрајан истраживачки рад у архиву, упућујући корисника грађе ка правом извору података који су предмет истраживачког интересовања.

Служба ставља на располагање свим корисницима информације о архивској грађи, научно-информативним средствима, књижном фонду, условима и начину коришћења грађе.

Начин и услови коришћења архивске грађе регулисани су Правилником Архива у Чачку. Грађа се користи у наменској просторији ( читаоници ) под стручним надзором радника Архива. Радно време читаонице је од 9 до 14 часова.

Интересовања истраживача дефинисала су облик и обим коришћења архивске грађе:

а) коришћење грађе у научне сврхе – поред информација општег карактера, истраживачима се дају на увид информативна средства – преглед грађе, водич кроз фондове и збирке, сумарни и аналитички инвентари, пописи несређене грађе. Стручну помоћ пружају архивисти, библиотекар и дежурни архивист у читаоници. Истраживачима је у току рада омогућено коришћење писаће машине, микрочитача, фото-копир апарата и PC рачунара.

б) коришћење грађе у пропагандне и образовне сврхе – остварује се кроз организовање изложби, групним посетама ученика Архиву, израде реферата и предавања на основу архивске грађе, коришћењем масовних медија ради упознавања шире јавности о раду Архива и архивском благу које се ту чува. Један од занимљивијих начина приближавања архивске грађе широј јавности је и објављивање грађе у нашем часопису ИЗВОРНИК.

в) коришћење грађе у оперативне сврхе – будући да Архив чува и оперативну грађу, која је још у употреби, врло често се јављају органи управе или друге институције као корисници своје документације за реализацију започетих пројеката или дугорочних програмских задатака.

г) коришћење грађе у приватно-правне сврхе – да би остварили своја права и регулисали приватно-правне односе, појединци се обраћају Архиву да им на основу документације коју чува изда потребне доказе и уверења : о постављењу, премештају, унапређењу, разрешењу, уверење о кретању у служби, докази о радном стажу, висини личног дохотка, пореза, стамбених односа, грађевински пројекти у индивидуалној и друштвеној градњи, судски спорови и пресуде, ратна штета итд.

 

У служби раде архивски помоћници Јасна Кнежевић и Душица Ружичић.