Дешавања у Архиву

Oбукa за рад у Јединственом информационом систему за архиве у Републици Србији

Oct 7, 2020

У уторак, 6. октобра 2020. у библиотеци Архива одржана обука.

Стручна комисија Архива Србије одржала је обуку за рад у Јединственом информационом систему за архиве у Републици Србији – Архис, за запослене у Међуопштинском историјском архиву за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани.

Поштујући инструкције Владе Републике Србије, нарочито део који се односи на мере превенције приликом службених сусрета, обезбеђено је да сви учесници обуке носе заштитне маске, уз физичку дистанцу између учесника обуке од два метра.

Од техничких предуслова за одржавање обуке, Комисији је био неопходан приступ локалној мрежи кроз коју је рутиран саобраћај ка серверу Архива Србије посредством L3VPN конекције.

Стручна комисија у саставу:

1. Татјана Драгићевић, архивски саветник,
2. Никола Аџић, архивист, руководилац службе – Центар за обраду података и
3. Александра Јаношев, виши архивски помоћник за нформационе технологије,

Одржала је обуку рада у следећим подсистемима:

  • Регистар архивске грађе
  • Преузимање и смештај
  • Сређивање и обрада
  • Дигитализација
  • Издања
  • Библиотека
  • Шифарници и администрација
  • Претрага

Обука за коришћење подсистема Микрофилм одржаће се у Архиву Србије у накнадно договореном термину.