Дешавања у Архиву

Попис предузећа у стечају чију је архивску грађу и документарни материјал преузео Архив

Jan 28, 2021

Почетак 21. века донео је стечај за многа предузећа и фирме, наводимо списак  које је преузео Међуопштински историјски архив за град Чачак и општине  Горњи Милановац и Лучани.

Стечајни управник  Весна Станковић Васовић предала је:

 1. ”С-ауто” Д.О.О.  из Чачка 1999-201.1
 2. ” Leonardo-inžinjering” D.O.O. из Чачка 2008-2011.
 3. RUDNIK TRADE D.O.O. у стечају 2002-2015.

Стечајни управник Ђуровић Радован предао је:

 1. ЗЗ ”Доња Трепча” у стечају 1978-2014.
 2. Д.О.О. ”Уљарице 27. март” у стечају Трбушани 1979-2005.
 3. ДП ”Мала Бањска” у стечају Жаочани  1977-2008.
 4. АД ”Пнеуматик” у стечају 1976-2008.
 5. ”Мента дистрибуција д.о.о.”у стечају Чачак 2006-2010.

Стечајни управник  Слободан Марковић предао је :

 1. Стечајна маса ” Ментадистрибуција” д.о.о. 2009-2017.

Стечајни управник Слободан Зоћевић предао је:

 1. ДП ” Милутин Стојић” у стечају Јежевица 2012-2013.
 2. O.O. ”D&M TIM ” у стечају из Чачка  2008-2013.
 3. DP ” Enipex” у стечају из Чачка 1985-2007.
 4. ЗЗ ”Воћар – Драгачево” у стечају Котража 1955-2013.
 5. Д.О.О. ” ЛМ – Промет” у стечају из Чачка 1997-2012.
 6. Д.О.О. ”Атомпревоз” у стечају из Чачка 2007-2013.
 7. Д.О.О. ” Папирпак” у стечају Прељина Чачак 1991-2015.

Стечајни управник Алексије Калуђеровић предао је:

 1. КД ” ВАКУМ-ПАК” у стечају из Лучана 1991-2012.
 2. O.O. ”VERTIGO” у стечају из Чачка 2002-2012.
 3. O.O. ” DRAGAČEVAC-FRUIT” у стечају из Гуче 2006-2011.
 4. ТВ Чачак у стечају из Чачка 2002- 2012.
 5. O.O. SMD-PETROL у стечају из Чачка 2002-2012.
 6. АД ”Нискоградња” у стечају Чачак, документација није  у Архиву све је остало код новог купца.

Стечајни управник Петар Вуловић предао је:

 1. ДП ”РГИ” Брђани у стечају 1984-2010.
 2. O.O. ” Milan Blagojević-stil” у стечају Лучани 1990-2010.
 3. Столарска задруга ” Будућност” у стачају Чачак 1963-2001.
 4. O.O. ”Velimirović – inžinjering ” у стечају Чачак 1993-2000.
 5. ДП ”Хидроградња-граћевинска оператива” у стечају Чачак 1965-2003.

Стечајни управник Јадранка Андрејевић предала је:

 1. O.O. ” Lаки – Line” у стечају Чачак 1998-2006.
 2. Д.О.О. ” Ново поље” у стечају Горњи Милановац 2008-2009.
 3. Д.О.О. ” Јовићевић” у стечају Чачак 2006-2011.
 4. ДОО ” Пита – промет” у стечају из Чачак 2009-2014
 5. O.O.  ”MAX DILL” у стечају  2004-2011.
 6. Д.О.О. ”ХОРТИ-ПРОДУКТ” у стечају није урађен Записник
 7. Предата стечајна документација по окончаним стечајевима за фирме ЛЕХИN, Први мај Чачак, ROLOFLEX, Нови дани, Којић промет Јовићевић, EUROCAR SISTEM,Klas, MAX DILL.

Стечајни управник Весна Весић предала је:

 1. DP ”METAL- SECCO” у стечају Горњи Милановац 1977-2005.
 2. МК ”СЛОГА” у стечају Гуча 1985-2004.

Стечајни управник  Данило Шкиљевић предао је:

 1. O.O. ”VIDEX” у стечају Чачак 1992-2004.
 2. DP ”CONICA”  у стечају  Чачак  1991-2002.
 3. ЗЗ ”Бресница” у стечају Бресница  1980-2002.
 4. O.O. ”Biroelektronik” у стечају из Прељине 1990-2006.
 5. ДП ” Прељина” у стечају из Прељине 1953-2002.
 6. DP ” EMI” у стечају Чачак 1981-2003.
 7. АД ” Партизан- Металпромет” у стечају Чачак 1994-2006.
 8. ТП ” Јелица” у стечају из Чачка 1965-2002.
 9. ДП ” Занатски радови” у стечају Чачак 1993-1999.
 10. Д.О.О. ”КОМЕТ” у стечају Чачак 1992-2010.
 11. Радио- телевизија ”ДУГА” у стечају Чачак 1996-2008.
 12. Д.О.О. ”Вргањ” у стечају Чачак, Прислоница 2000-2007.

Стечајни управник Милић Нешковић предао је:

 1. O.O. ”NINEX” у стечају Чачак 1993-201.1
 2. Д.О.О. ”ДОМИС.ПЛУС” у стечају Миоковци 2013-2018.
 3. Д.О.О. ”НОВИ-ТРАНС” у стечају из Чачка 1998-2010.
 4. Д.О.О. ”ДРАГАЧЕВО – ЗЕЧЕВИЋИ” у стечају Милатовићи 1989-2008.
 5. ДП” Грађевинар” у стечају Лучани 1966-2010.
 6. Д.О.О. ”АГИДА-ТРАНС” у стечају из Чачака 1997-2011.
 7. Д.О.О. ”Радуловић” у стечају из Чачака 1994-2011.
 8. O.O ” INFORMA” у стечају из Чачка 1994-2008.
 9. АД ”Житопромет” у стечају из Чачка 1953-2012.
 10. Милан Благојевић фолија и пластична амбалажа у стечају Лучани 2004-2011.
 11. O.O. ”Motoremont” у стечају из Чачка 1999-2011.
 12. ЗЗ Задругар у стечају Чачак 1965-2015.
 13. Мента Д.О.О. у стечају 1990-2009.

Стечајни управник  Милутин Обрадовић предао је:

 1. УТП ” ДРАГАЧЕВО” у стечају из Лучана 1964-2001.
 2. Фабрика Хартије у стечају из Чачка 1945-2012.
 3. Д.О.О. ”Пантомаркет- Сточар” у стечају из Чачка 2004-2014.
 4. ЗЗ ” Вича” у стечају из Виче 1955-2001.
 5. Doo ” Dinar – promet ” у стечају из Чачка 1993-2003.
 6. ЗЗ ” Каона” у стечају из Каоне 1986-2005.
 7. Модна конфекција ” Рудник” из Рудника

Стечајни управник Иван Миловановић предао је:

 1. DOO ”Bufalo” у стечају  из Чачка 1998-2012.
 2. Merkur- promet” у стечају из Чачка1996-2007.
 3. АД ” ИСХРАНА” у стечају из Чачка 1954-2010.
 4. Брокерско дилерско друштво ” Čačanski nezavisni brokeri ” у стечају из Чачка 2001-2011.
 5. ДД ” Сточар” у стечају из Чачка 1975-2004.
 6. АД ” ТЕХНОС” у стечају из Чачка 1956-2007.
 7. ДП ” Дечије новине” у стечају из Горњег Милановца 1964-2004.

Стечајни  управник Милан  Новаковић предао је:

 1. DOO ”SGM-PRODUТION” у стечају из Горњег Милановца

Стечајни управник  Ацо Милошевић предао је:

 1. Ветеринарска станица Чачак у стечају 1953-2019.
 2. ”ЕЛЕКТРО-БРЕСТ ” ОД у стечају Чачак 2005-2011.
 3. ” PROFI PLAST” D.O.O. у стечају Чачак 2003-2013.
 4. Индустријски комбинат Гуча у стечају 1946-2014.
 5. ТП ”ДРАЧА” у стечају Гуча 1961-2010.

Стечајни управник ГОРДАНА  ХАЏИЋ предала је: 

 1. МК ”Први октобар” у стечају Чачак, пре ње Дејан Томовић, 1965-2008.
 2. КД ”Трнава-превоз” у стечају Чачак 2003-2008.
 3. Д.О.О. ” 9. МАЈ ПРОМЕТ” у стечају Горњи Милановац 1995-2010.
 4. ”EUROGRAFIK” у стечају Горњи Милановац 2011-2013.
 5. ”ULB COMPANY”DOO у стечају Лучани 2011-2019.
 6. ”Филиповић” Д.О.О. у стечају Чачак 2010-2013.
 7. Занатска задруга ” ШУМАДИЈАПРОДУКТ” у стечају Горњи Милановац 2006-2011.
 8. ”Дамљановић” ДОО у стечају Горњи Милановац 2011-2012
 9. ЗЗ ”Прањани” у стечају 2006-2015.
 10. Д.О.О. ”ДОМИС” у стечају Миоковци 2005-2018.
 11. ”Укус” п.о. у ликвидацији Горњи Милановац 1980-2010.
 12. ”Драгачевац- промет” Д.О.О. у стечају Гуча 1991-2009.
 13. ЗЗ ”Бершићи”  1996-2008.
 14. ”Avangardija grup” D.O.O. у стечају Чачак 2002-2011.
 15. ”Бранково брдо” Д.О.О. у стечају Горњи Милановац 2004-2007.
 16. ”SAB” D.O.O. у стечају из Горњег Милановца 2004-2007.
 17. ЗЗ ”’ОЗРЕМИЦА” у стечају Бершићи 1990-2008.
 18. ”INTERGRAFIK” у стечају Горњи Милановац 2004-2007.
 19. ТВ ” Грм” у стечају Горњи Милановац 2008-2010.
 20. D.O.O. ”AL-BO” у стечају Коњевићи 2003-2009.
 21. ”ROLLI POLI” D.O.O. у стечају Чачак 2006-2010.
 22. УП ” ШУМАДИЈА” у стечају Горњи Милановац 1966-2009.
 23. AD ”PARTIZANKA” у стечају Чачак 2000-2009.
 24. ХП ”ХИДРОГРАДЊА” у стечају Чачак 1971- 2010.

Накнадно примљена  архива из  ранијег периода :

 1. SGM-PRODUCION у стечају, 1993-2002 ,предао управник Милан Новаковић.
 2. ДП ”Никола Тесла” 1962-1995,предао Драгомир Пурић.
 3. ”Звезда ” Мрчајевци 1983-1992, предао Миро Вујовић
 4. ”ТОП-ГАН” осигурање у ликвидацији 1997-2007,предао власник Драган Топаловић
 5. „Сточар банка“ у стечају , 1991-2001.
 6. АД ”ПАРТИЗАНКА ПРЕХРАНА” стечајни Зоран Милошевић.
 7. “Моравски аласи“ д.о.о. у стечају .2008-2014, предао директор Драгољуб Стефановић
 8. ДП ”Полет” Љубић 1986-1991,предао Атанасије Маричић.
 9. D.O.O. ’’DAVID 81’’1993-2009,у ликвидацији предао Лола Чвркић.
 10. JUGOPREVOZ GRAFIK d.o.o. у стечају 1995-2006 ,предао Петар Новаковић.