Дешавања у Архиву

Представљање монографије ЗА ПАРТИЈУ И ТИТА

Mar 1, 2022

У Међуопштинском историјском архиву Чачак 24. фебруара 2022. представљена је  монографија ЗА ПАРТИЈУ И ТИТА. ПАРТИЗАНСКИ ПОКРЕТ У СРБИЈИ 1941-1944, чији је аутор  успешно повезао неколико досадашњих  сегмената истраживања о партизанском покрету, уз велики истраживачки рад у престоничким и регионалним архивима и музејима.  Књигу су објавили:  Службени гласник и Историјски институт за новију историју Београд, у оквиру библиотеке Саборник, чији је уредник Борисав Челиковић. Рецензију потписују др Коста Николић, др Бојан Б. Димитријевић и др Милош Тимотијевић.

У јавном приказивању учествовали су историчари: др Милош Тимотијевић,  Борисав Челиковић, уредник издања и аутор др Немања Девић, научни  сарадник Института за савремену историју у Београду.

Књига је настала проширивањем одбрањене докторске дисертације Немање Девић, код  ментора, професора Мире Радојевић, под називом Партизански покрет у Србији 1941-1944. Користећи архивску грађу, објављену и необјављену, многобројну литературу и штампу, млади историчар је написао  монографију  на 956 страна, без претензије да напише нову хронику антифашистичког покрета, пазећи да не  суди, односно пресуђује, у намери да изнесе што више релевантних података из различитих извора, што је подробно објаснио у првом поглављу књиге Зашто опет о партизанима 2021 године; следе поглавља: Рат пре рата :кратак историјат КПЈ и револуционарног покрета у Србији пре 1941; Окупација, КПЈ и припреме за устанак у Србији; Стварање партизанских одреда у Србији 1941; Партизанске акције : напади на жандармерију и немачке снаге, лета 1941; Ужичка република: стварање и уређење слободне територије у Србији; Сучељени у невреме: од сарадње до сукоба са војно-четничким одредима 1941, Слом устанка и репресалије; Далеко је сунце борба за опстанак партизанских одреда у Србији 1941-1942; ПК КПЈ и активности партизанског покрета у преосталим жариштима устанка у Србији 1942-1943; Партизанске бригаде и њихова дејства у Србији 1943; Услови за развој партизанског покрета у Србији  1943-1944; Формирање нових јединица НОВЈ у Србији, њихова борбена дејства и допринос ослобођењу земље у лето и јесен 1944; Војни губици партизанских јединица и злочини над присталицама партизанског покрета у Србији 1943-1944; Ратни злочини партизана у Србији  1941-1944; Људи новог кова , ликови партизана и народних хероја из Србије; Партизани у логорима и затворима; Партизанска штампа и пропаганда; Морал и дисциплина партизанских одреда; Жене у партизанском покрету у Србији; Партизанска герила и српски интелектуалци; О узроцима и последицама победе партизана и КПЈ у Србији 1944-1945;следе поглавља Извори и литература; Регистар личних имена и биографија аутора.

Др Немања Девић, рођен је 1989.у Смедереву. Основну школу и гимназију   је завршио у Смедеревској Паланци, студије историје завршио на Одељењу за историју Филозофског факултета у Београду.Основне и мастер студије  окончао је    2013-14,на Катедри за историју Југославије. Радио је као студент на попису жртава   Другог  светског рата у Шумадији, био је ангажован на пројектима Музеја жртава геноцида и Комисије за тајне гробнице при Министарству правде, као и на изради сталне поставке Народног музеја у Ваљеву на темама које се односе на период 1941-45.

Аутор је око 30 научних радова од чега пет монографија,пре дипломирања   објавио је књигу  Истина под кључем,Доња Јасенца у Другом свертском рат за коју је добио награду Драгиша Кашиковић и другу Жртве у Зајечарском округу после 12.септембра 1944у коатуорству  са др Срђаном Цветковићем.Током 2015-16. објавио је двотомну монографију Смедеревски крај у Другом светском рату.         Потом  је приредио је и изворе значајне за проучавање последње ратне године у             Србији: Александар Милошевић,Српска прича,сећање из рата и рреволуције 1941-    1945 (чију смо промоцију одрћжали у Архиву 2019 ) и Озна, репресија комунистичког режима у Србији 1944-1946, документи са Срђаном Цветковићем.У     коауторству са др Бојаном Димитријевићем 2020. објавио и монографију Босанска голгота слом снага ЈВуО у Босни 1945. Од 2018.запосленј е у Институт за             савремену историју. Докторирао је 2020. на Филозофском факултету са темом Партизански покрет у Србији 1941-1944.

Галерија фотографија са промоције