Дешавања у Архиву

Приказивање књиге Жене у окупираној Србији

Apr 15, 2022

У четвртак, 14. априла  2022. одржано је јавно представљање књиге др Љубинке Шкодрић, Жена у окупираној Србији 1941- 1944. која је објављена у оквиру библиотеке Време и приче,  издавачке куће Архипелаг и Института за савремену историју у Београду 2020.године.  Уредници су Гојко Божовић и проф. др Предраг Ј. Марковић.  Објављивање књиге омогућило је Министарство просвете ,науке и технолошког развоја Републике Србије. Ауторка је  на 596 страна живописно уз целокупан научни апарат, приказала све аспекте живота жене у   окупираној Србији. После Предговора, дала је уводни део о Положају жене до Другог светског рата,  следе поглавља Жена и нацизам; Друштвени положај жене под окупацијом, Жена и равногорски покрет; Жена и народноослободилачки покрет; Епилог, Закључак, Извори и литература, Регистар личних имена и  Биографија ауторке.

У представљању књиге  др Љубинке Шкодрић, Жена у окупираној Србији 1941-1944. која је  настала на основу докторске дисертације „Положај жена у окупираној Србији 1941-1944“, одбрањене 25. септембра 2015. на одељењу за историју Филозофког факултета Универзитета у Београду, под менторством академика проф. доктора Љубодрага Димића, учествовали су др Милош Тимотијевић, музејски саветник Народног музеја у Чачку, др Сања Петровић Тодосијевић, виша научна сарадница Института за новију историју,рецензент и аутор др Љубинка Шкодрић, виша научна сарадница Института за савремену историју .   

Аутор, др Љубинка Шкодрић, дипломирала је магистрирала и докторирала на Одељењу за историју Филозофског факултета у Београду. Kаријерu научног радника започела је у  Архиву Србије у коме је била запослена од 2001. до 2018, где је стекла звање архивске саветнице. Обављала је веома одговорне послове, била је на начелник одељења,  радила на објављивању   архивске грађе, приређивaњу изложби, учествовала на научним конференцијама. Посебно истичемо да је  др Љубинка Шкодрић, активно учествовала у изради АРХИС-а, јединственог  информационог система електронског управљања документима  архивеа у  Србији. Др Љубинка Шкодрић је наставила рад као научна сарадница Инситута за савремену историју Србије.  Првенствено се бави проучавањем историје Србије током Другог светског ратаОбјавила је више радова из културне и друштвене историје Србије у Другом светском рату, као и из архивистике. Ауторка је монографије Министарство просвете и вера у Србији 1941-1944. Судбина инстиутције под окупацијом(2009). Са Иваном Пантелић и Јеленом Милинковић, објавила је књигу Двадесет жена које су обележиле 20.век у Србији (2013). У коауторству објавила је : Краљевина Србија и Краљевина Шпанија; Архив Србије 1898-1998,историја институције .Заједно са Јелицом Рељић, приредила је монографску студију Изложбе Архива Србије 1948-2018 (2019). Најновије издање које потписује др Љубинка Шкодрић,  привукло је  велику пажњу стручне јавности, јер је прва историографска студија која објашњава  положај Жена у окупираној Србији 1941-1944 (објављено 2020).

Погледајте слике са дешавања