Јавно приказивање зборника радова са научног скупа Србија 1918