Предавања за ученике Економске школе, 27 – 28. 3. 2013.