Промоција књиге “Хиперинфлација и постхиперинфлација”