Промоција књиге “Основне школе у Чачанском округу 1918-1945.”