Дешавања у Архиву

Рад на класификовању пристигле документације

Feb 2, 2022

Нови Закон о архивској грађи и архивској делатности  који је ступио на снагу фебруара 2021.донео је законску регулативу којом су повећана казнене одредбе за имаоце и ствараоце архивске грађе и документарног материјала, што је условило велики прилив достављене документације : oпшти акт о евидентирању архивске грађе и документарног материјала, општи акт о електронском документу,  листе категорија са роковима чувања, препис архивске књиге , одлуку о овлашћеном лицу, извод из АПР.

Током 2021. године у Међуопштинском историјском архиву за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани одржано је на десетине  предавања на тему вођења архивске књиге и упутстава око израде правилниика  и листе. Више пута су померани рокови за подношење пријава, тако да и  даље пристиже документација.

Због великог броја пристигле документације ( предало је  преко две  хиљаде  ималаца и стваралаца архивске грађе и документарног материјала), рад се одвија не само по канцеларијама него и у  библиотеци Архива. Молимо сва правна лица која нису завршила своју законску обавезу да донесу преосталу документацију и јаве  Мири Аџић, која  води Служби заштите архивске грађе и документарног материјала ван архива. Исти позив се односи и на предузетнике, само је њима рок померен до априла месеца.