Дешавања у Архиву

РАЗВОЈ КОМУНИКАЦИЈА У ЗАПАДНОМ ПОМОРАВЉУ 2020-2021

Oct 8, 2021

Због пандемије COVID 19 прва конференција је одржана у тренутку када је било могуће окупљање, 25.септембра 2020. Једнодневно саветовање/округли сто на тему „Архивска грађа о развоју комуникација у Западном Поморављу: процене и могућности истраживања“ нам је омогућило да кренемо у рад на на реализацији пројекта. Уводна предавања су одштампана.

Започели смо архивска истраживања-евидентирање, прикупљање,снимање и скенирање грађе у Државном архиву Србије и осталим архивима. Оваквим истраживањем створен је корпус грађе који би омогућио објективно и исцрпно истраживање процеса развоја саобраћаја и саобраћајница, као и развој модерних комуникација у Западном Поморављу. Истовремено успоставили смо сарадњу са ученицима чачанске Гимназије и професорком историје Милом Лекић,који су започели истраживање на основу архивске грађе која се чува у Гимназији и приватним архивама.

Маја месеца 2021.одржан је још један округли сто – разговор о дотадашњем раду: попису, издвајању, скенирању докумената из фондова Државног архива Србије, из фондова: Књажеска канцеларија (1815-1839) Министарства унутрашњих дела –Полицајно одељење, Збирке поклона и откупа, Министарства просвете, Министарства финансија(економно, административно и пореско одељење); Министарства народне привреде, Државног савета(1835-1861), Министарства грађевина(1863-1900). Граничне године су до почетка балканских ратова, 1912. Истовремено смо имали разговор са младим истраживачима.Сарадници и учесници у пројекту су били ученици трећег разреда Гиманазије у Чачку: Александра Бојовић, Михаило Лазовић, Марија Петровић, Ана Ракићевић и Виктор Ћурчић.У раду их је усмеравала и помагала професорка историје Мила Лекић. Тема њиховог истраживања : Излети и екскурзије ученика Гимназије у Чачку у периоду од 1903. до 1980. Године. Податке су прикупили из извештаја који се чувају у Гимназији и приватних архива.

На основу извештаја уочили су да су прва путовања ученика и професора била у околини и доста скромна. Како се држава ширила, путеви постајали бољи и побољшавао економски положај становништва релације су постајале све дуже. Већ педесетих године се организују екскурзије по целој Југославији , а крајем 60-тих почињу и екскурзије у иностранство.

Разговор између историчара-истраживача координатора пројекта др Љубодрага П. Ристића , др Бојане Миљковић Катић, Верице Филиповић,руководиоца пројекта Леле Павловић са ученицима Гимназије и професорком Милом Лекић, довешће до нових истраживачких успеха младих. Сарадници – учесници на пројекту Развој комуникација уЗападном Поморављу Горан Давидовић, архивски саветник,Марија Крњајић,виши архивист,проф.др Светислав Љ. Марковић (директор Центар за таленте младих), Драган Драшковић, музејски саветник Краљево, Немања Трифуновић, Народни музеј, Краљево, Божидар Плазинић, истакнути уметник (Центар за визуелно истрживање Круг).

Четврта фаза пројекта је одржавање дводневне конференције 29. и30. јула одржано је у Међуопштинском историјском архиву Чачак.

Програм